Zaitzkofen: Niższe święcenia kapłańskie, tonsura i obłóczyny

J.E. bp Alfons de Galarreta w otoczeniu kleryków, którzy przyjęli od niego niższe święcenia

Jak co roku, w kilka dni po zakończeniu męczącej zimowej sesji egzaminacyjnej seminarium Najświętszego Serca Jezusowego w Zaitzkofen napełnia się prawdziwie świąteczną atmosferą. I nie bez powodu! Kilkunastu młodych mężczyzn stawia kolejne kroki na drodze do kapłaństwa.

1 lutego br. bp Alfons de Galarreta udzielił dziesięciu kandydatom z różnych państw Europy niższych święceń kapłańskich. Pośród nich znaleźli się także seminarzyści z Polski oraz krajów bałtyckich. Święcenia ostiariatu oraz lektoratu przyjął kl. Sebastian Koliński, zaś kl. Bartosz Tokarski został wyświęcony na egzorcystę i akolitę.

Następnego dnia, w święto Matki Bożej Gromnicznej, siedmiu kandydatów przyjęło z rąk bp. de Galarrety strój duchowny (pośród nich nasz rodak, Antoni Myśliński), a kolejnych sześciu zostało włączonych do stanu duchownego poprzez uroczystość tonsury – wśród nich kl. Gytis Karčiauskas z Litwy.
Dziękujmy Bogu za te piękne i podniosłe uroczystości, nie ustając w modlitwie o kolejne powołania kapłańskie!

Kilka zdjęć z uroczystości udzielenia niższych święceń oraz tonsury.

Opublikowano Seminaria FSSPX | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Zaitzkofen: Niższe święcenia kapłańskie, tonsura i obłóczyny została wyłączona

Polska: Nagrody dla młodych chórzystów

Chór Akwinata Cantans, zdobywca pierwszego miejsca w XIV Powiatowym Konkursie Kolęd w Otwocku

Muzyka stanowi ważną część edukacji w szkołach prowadzonych przez Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X. Nie inaczej dzieje się w jego polskich placówkach – Szkole Podstawowej im. Świętej Rodziny w Warszawie oraz Gimnazjum i Liceum im. św. Tomasza z Akwinu w Józefowie. Uczniowie pracują nad emisją głosu, śpiewem solowym i chóralnym, grą na instrumentach. Szczególnie ważny jest repertuar, uwzględniający bogactwo powstałych przed wiekami kompozycji, często zapomnianych przez współczesnych.

Śpiewające Rodzynki z dyplomami za zajęcie III miejsca

Ćwiczenie muzyki przynosi wymierne efekty, również w postaci sukcesów na konkursach. Semestr zimowy przyniósł kilka takich radosnych chwil. Chór szkoły józefowskiej o nazwie Akwinata Cantans zdobył pierwsze miejsce w XIV Powiatowym Konkursie Kolęd w Otwocku. Teresa Mielcarek, uczennica trzeciej klasy, uzyskała wyróżnienie jako solistka. Chór Rodzynki, czyli uczniowie klas pierwszej i drugiej SP im. Świętej Rodziny, zdobył trzecie miejsce w tym samym konkursie. Jurorów zachwycił przede wszystkim repertuar – tradycyjne polskie kolędy, a także umiejętność akompaniowania na wielu instrumentach oraz dopasowane do XVI-wiecznej muzyki stroje.

Zaledwie tydzień po otwockim konkursie na Rodzynki czekała kolejna nagroda – wyróżnienie w XVI Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Niepokalanowie. Muzyczne sukcesy chórzyści obydwu szkół zawdzięczają opiece pani Olgi Kuszpy, nauczycielki muzyki i instruktorki chóru.

Opublikowano Polska | Otagowano , , | Możliwość komentowania Polska: Nagrody dla młodych chórzystów została wyłączona

Gdynia: Obóz ministrancki

Obóz ministrancki w Gdyni – zajęcia praktyczne

Na przełomie stycznia i lutego br. w gdyńskim przeoracie szkolili się ministranci z Trójmiasta i Olsztyna; była też obecna mała grupa ministrantów z Poznania.

Spotkanie rozpoczęło się w poniedziałek 30 stycznia wieczorną Mszą św. w kościele pw. Niepokalanego Serca N.M.Panny. Po wspólnym posiłku ks. Krzysztof Gołębiewski FSSPX, opiekun gdyńskiego przeoratu, wygłosił dla przybyłych wykład o wadze wewnętrznego i zewnętrznego skupienia podczas pełnienia służby liturgicznej oraz o konieczności ciągłego przypominania sobie, czym właściwie jest służba ołtarza – a jest ona służbą Bożą, jest aktywnym udziałem w ofierze naszego Pana Jezusa Chrystusa, odnawianej w każdej Mszy świętej.

Następnego dnia po porannej Mszy św. i śniadaniu odbyły się pierwsze zajęcia praktyczne, podczas których ćwiczono służenie do Mszy cichej. Po nich ministranci wraz z kapłanem udali się do położonej nieopodal firmy, żeby zapoznać się z całym procesem produkcji ornatów – oczywiście rzymskich – i przekonać się, jak wiele czasu i pracy potrzeba, aby gotowy ornat mógł zostać użyty na chwałę Bożą. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się maszyny służące do haftowania.

Po małej przekąsce cała grupa wyruszyła do Kartuz, gdzie zwiedziła dawny zespół klasztorny zakonu kartuzów, od którego pochodzi nazwa miejscowości. Po powrocie do Gdyni prezes poznańskiej kapituły Archikonfraterni św. Szczepana wygłosił bardzo zajmującą prelekcję o jej celach i strukturze. Później, podczas czasu wolnego, można było pograć w ping-ponga i obejrzeć pierwszą część filmu o św. Janie Bosko, którego święto przypadało właśnie na ten dzień.

Następnego dnia po Mszy św. uczestnicy obozu udali się na zwiedzanie Gdyni; po mieście i porcie oprowadzał ich emerytowany kapitan żeglugi morskiej. Szczególnie atrakcyjne było zwiedzanie „Daru Pomorza” oraz, już po obiedzie, Muzeum Marynarki Wojennej. Po powrocie do przeoratu odbyły się kolejne zajęcia praktyczne, tym razem dotyczące służenia do Mszy św. śpiewanej.

Ostatniego dnia spotkania, w czwartek 2 lutego, uczestnicy wyjechali do Gdańska, gdzie podziwiali zabytkowe świątynie. Wieczorem, podczas Mszy św. śpiewanej, ministranci zastosowali w praktyce nowe – albo odświeżone – umiejętności. Po wspólnej kolacji obóz się zakończył.

Opublikowano Polska | Otagowano , , | Możliwość komentowania Gdynia: Obóz ministrancki została wyłączona

Józefów: Dysputa o dobrej edukacji

Dysputa o dobrej edukacji w „Akwinacie”

24 stycznia br. w sali teatralnej Gimnazjum i Liceum im. św. Tomasza z Akwinu odbył się panel dyskusyjny poświęcony edukacji. Uczestniczyli w nim dr Artur Górecki (dyrektor ds. edukacyjnych), dr Paweł Milcarek (filozof, publicysta, redaktor „Christianitas”, również nauczyciel w Akwinacie) oraz Andrzej Szaciłło (otwocki nauczyciel i samorządowiec); w ostatniej chwili została odwołana zapowiadana obecność minister edukacji narodowej, Anny Zalewskiej.

Podczas panelu rozmawiano o dobrej edukacji, o sposobach usprawniania intelektu i woli, o kanonie jako kryterium miary służącej zaprzęgnięciu umysłu do służby prawdzie. Podkreślano, że to przede wszystkim rodzina jest odpowiedzialna za wychowanie swoich dzieci, a państwo powinno ją w tym zadaniu wspierać. Mówiono o roli, jaką ma do odegrania w dziele wychowania i kształcenia społeczność nadprzyrodzona i powszechna, jaką jest Kościół katolicki. Pytano o relacje między wiedzą a umiejętnościami, które nie powinny być sobie przeciwstawiane, gdyż usprawnianie intelektu winno dokonywać się równolegle ze wzrostem wiedzy o rzeczywistości, a wiedza powinna stanowić materiał, w oparciu o który to usprawnienie następuje. Podjęto zagadnienie autonomii szkoły, podstaw programowych, podręczników i metod kształcenia nauczycieli. Postulowano powrót do sprawdzonego w naszym kręgu kulturowym metaprogramu edukacyjnego, jakim była edukacja klasyczna. Dążyła ona do uzyskiwania przez człowieka sprawności umysłowych, wśród których są i te niedające się źle użyć w działaniu – cnoty. Poruszono także kwestie związane z mądrym wykorzystaniem w edukacji technologii multimedialnych. Omawiano zmiany struktury szkolnictwa w Polsce, podkreślając jednak, że sprawą ważniejszą jest przyjęcie dobrych założeń programowych i właściwych metod pracy. Dotyczy to zarówno kształcenia, jak i wychowania.

Opublikowano Polska | Otagowano , , | Możliwość komentowania Józefów: Dysputa o dobrej edukacji została wyłączona

Bp Fellay: Bez wyraźnej gwarancji nie możemy posunąć się dalej

Bp Bernard Fellay w telewizji TV Libertés

29 stycznia br. bp Bernard Fellay, przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, udzielił wywiadu francuskiej prawicowej stacji telewizji internetowej TV Libertés w programie Terres de mission (‘Tereny misyjne’). Jego odpowiedź na pytanie o kanoniczną strukturę prałatury personalnej, oferowanej Bractwu, była krótka: „Oświadczyliśmy Rzymowi, bardzo wyraźnie, tak jak abp Lefebvre zwykł był mawiać w swoim czasie, że jest warunek sine qua non, bez spełnienia którego nie będzie postępu [w naszych stosunkach]. Ten warunek to gwarancja, że będziemy mogli zachować naszą tożsamość, zachować nasze zasady, dzięki którym przeżyliśmy, dzięki którym pozostaliśmy katolikami.”

Na pytanie prowadzącego wywiad Jana Piotra Maugendre’a „A dziś, konkretnie, czego jeszcze brakuje?”, bp Fellay odpowiedział: „Przyłożenia pieczęci. A także jasnego, dobitnego oświadczenia, że te gwarancje zostaną dotrzymane.”

Bliskie rozwiązanie?

Natychmiast niektórzy wyciągnęli z tego wyniosek, że kanoniczne uznanie FSSPX jest nieodległe. Nazajutrz Andrzej Tornielli napisał w „La Stampa”, że abp Pozzo przyznał tej informacji pewną wiarygodność… jak gdyby wszystko zależało od prostego oświadczenia.

Po stronie Bractwa sprawy nie są takie proste. 26 stycznia, w godzinnym wywiadzie udzielonym ks. Alanowi Loransowi FSSPX na falach Radio Courtoisie, bp Fellay wyjaśnił, co rozumie przez gwarancję i warunek „możliwości pozostania takimi, jakimi jesteśmy”. Problem nie sprowadza się do nieakceptowalnej formuły kanonicznej. Wprost przeciwnie, nawet jeśli „są szczegóły, które wymagają dopracowania […] [i] sprawy, które trzeba przedyskutować”, to prałatura personalna „jest adekwatna i zaspokaja nasze potrzeby” – powiedział bp Fellay.

Walka idei

„Problemem jest ciągle to samo – niezgodność idei”, dodał przełożony Bractwa. Te idee to np. ekumenizm, wolność religijna, stosunki między Kościołem a państwem, a także nowa liturgia. Jak wyjaśnił bp Fellay, „[walczymy przeciwko] modernistycznemu sposobowi myślenia […] przez co nazywano nas schizmatykami itp., mówiono, że nie jesteśmy w Kościele […] Błąd zawsze pozostanie błędem. Tak więc dziś, tak jak wcześniej, pozostajemy przekonani, że pewne błędy rozpowszechniły się w Kościele i że zabijają one Kościół”.

Nowe nastawienie Rzymu

Bp Fellay wyjaśnił, że w trakcie rozmów doktrynalnych z Rzymem pojawiło się nowe nastawienie wobec tych błędów, stanowiących doktrynalny fundament dzisiejszych problemów moralnych. Akceptacja tych błędów, tych kluczowych zasad narzucanych [wiernym] od czasu II Soboru Watykańskiego, nie będzie już dłużej stanowiła „kryterium uznania za katolików”. W obliczu tego nowego podejścia bp Fellay się waha: „Czy to tylko drzwi, czy też prawdziwa droga? Czy to bezpieczna droga?”. Tu potrzebna jest gwarancja, aby Bractwo mogło pozostać takie, jak dotychczas. „Czy naprawdę pozwolą nam pozostać takimi, jakimi jesteśmy?”.

Przełożony generalny Bractwa, rozważając wszystkie za i przeciw przyjęcia [proponowanej] struktury kanonicznej, nie spodziewa się całkowitej, nieodległej zmiany w Kościele ani magicznego powrotu do Tradycji: „Rozumiemy, że rozprawienie się z tymi błędami będzie wymagało czasu; rozumiemy to. Ludzie nie zmieniają się ot, tak; przez ten czas zdołali nabrać najróżniejszych złych nawyków…”

Wolność w prowadzeniu dalszej walki

Czego zatem spodziewa się Bractwo? Wyraźnej gwarancji, że błędy soboru nie będą mu narzucane; przeciwnie, że będzie mogło cieszyć się swobodą w dalszej walce z nimi. Biskup zadaje pytanie na dziś: „Czy można mówić o intencji odrzucenia tego sposobu myślenia, który został narzucony na II Soborze Watykańskim?”. Dla przełożonego generalnego jest jasne, że jeszcze nie dotarliśmy do tego punktu. „Słyszymy, przynajmniej od osób kierujących Kościołem, od, że tak powiem, jego liderów, ciągle to samo: Nie, nie! Nie będziemy zmieniać tych idei!”.

Zatem postawa bp. Fellaya jest logiczna: „Dopóki nie dostaniemy wyraźnej odpowiedzi, nie możemy posunąć się dalej”.

(na stronie Vimeo można włączyć napisy angielskie do filmu)

Opublikowano Rozmowy z Rzymem, Wywiady | Otagowano | Możliwość komentowania Bp Fellay: Bez wyraźnej gwarancji nie możemy posunąć się dalej została wyłączona

Gdynia: Dzień skupienia dla członków Rycerstwa Niepokalanej

Ks. Krzysztof Gołębiewski FSSPX głosi wykład podczas dni skupienia dla członków MI

W sobotę 28 stycznia w kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Gdyni odbył się dzień skupienia dla członków Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji z północnej Polski; wzięło w nim udział około 30 wiernych z Pomorza i Warmii. Wykłady głosił duszpasterz Rycerstwa na całą Polskę, ks. Krzysztof Gołębiewski FSSPX, który jest jednocześnie duszpasterzem kaplic w Gdyni i Olsztynie.

Dzień skupienia rozpoczął się od śpiewanej Mszy św. ku czci św. Piotra Nolasko, którego wspomnienie przypadało na ten dzień. Po Mszy św. ks. Gołębiewski wygłosił dwa wykłady dla członków Rycerstwa. Podkreślił, że podstawą każdego apostolatu musi być życie wewnętrzne i modlitwa, a wszelkie działania zewnętrzne – takie jak organizacji wykładów i konferencji, wydawanie czasopism, pisanie artykułów czy rozmowy z innymi ludźmi – muszą wypływać z wnętrza i opierać się na mocnym fundamencie duchowym.

Dzień skupienia zakończył się ceremonią przyjęcia nowego członka do Rycerstwa Niepokalanej; uczestniczący w dniu skupienia członkowie Militia Immaculatae odnowili swój akt oddania się Niepokalanej podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu.

Opublikowano Polska, Rycerstwo Niepokalanej | Otagowano , , | Możliwość komentowania Gdynia: Dzień skupienia dla członków Rycerstwa Niepokalanej została wyłączona

Kapłani na nasze czasy – film o seminarium duchownym w Zaiztkofen

Od środy 25 stycznia w serwisie YouTube jest dostępny półgodzinny film dokumentalny w polskiej wersji językowej, zatytułowany Kapłani na nasze czasy. Film ukazuje ideał tradycyjnego kapłaństwa katolickiego oraz codzienne życie kleryków Bractwa Św. Piusa X w seminarium duchownym Najświętszego Serca Jezusowego w Zaitzkofen. W tym bawarskim seminarium kształcą się przyszli kapłani Tradycji katolickiej z wielu krajów, również z Polski – ukończyła go większość księży Bractwa działających w naszym kraju.

Dokument został umieszczony na nowo otwartym oficjalnym kanale Bractwa na YouTube, na którym będą się pojawiać kolejne filmy i nagrania.

Opublikowano Polska, Seminaria FSSPX | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Kapłani na nasze czasy – film o seminarium duchownym w Zaiztkofen została wyłączona

Nowa księgarnia Te Deum

Ks. Łukasz Weber błogosławi pomieszczenie nowej księgarni Te Deum

W środę 25 stycznia br. została oficjalnie otwarta nowa stacjonarna księgarnia Wydawnictwa Te Deum, a jej siedzibę, mieszczącą się w budynku warszawskiego przeoratu przy ul. Garncarskiej 32, pobłogosławił ks. Łukasz Weber FSSPX, przełożony Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X na Polskę i Europę Wschodnią. Księgarnia jest czynna codziennie w godzinach 8.00–16.00.

Uroczystości towarzyszyła mała konferencja prasowa, podczas której ks. Weber wyjaśnił aktualną sytuację Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X oraz przedstawił stan relacji między Bractwem a Stolicą Apostolską. Prezes Wydawnictwa Te Deum, ks. Hubert Kuszpa FSSPX, zaprezentował plany wydawnicze na najbliższy okres: wznowienie biografii kardynała Stanisława Hozjusza, XVI-wiecznego przywódcy kontrreformacji w Polsce i Europie (jest to odpowiedź Wydawnictwa Te Deum na obchody 500-lecia reformacji) oraz dotychczas niepublikowane encykliki papieskie.

Opublikowano Polska | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Nowa księgarnia Te Deum została wyłączona

Gdynia: Jasełka (galeria fotograficzna)

Gdyńskie jasełka AD 2017

7 stycznia po Mszy św. i nabożeństwie pierwszosobotnim w gdyńskim kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny jak co roku odbyły się jasełka, przygotowane wspólnymi siłami przez młodzież i dzieci z tutejszej „parafii”.

Choć – co zrozumiałe – scenariusz jest co roku podobny, tym razem licznie zgromadzeni widzowie usłyszeli rozbudowaną partię dialogu Heroda z diabłem i śmiercią – chrześcijański moralitet w prostej, wierszowanej formie. Powinniśmy być wdzięczni naszym przodkom, że stworzyli i przekazali nam zwyczaj organizowania jasełek, tę jakże pożyteczną formę wspólnotowego przeżywania Bożego Narodzenia!

Po występie, przeplatanym śpiewanymi przez widzów kolędami, nastąpiła burza braw, a duchową radość dopełnił przygotowany przez wiernych poczęstunek, pobłogosławiony przez gdyńskiego duszpasterza, ks. Krzysztofa Gołębiewskiego FSSPX.

Opublikowano Galerie fotograficzne, Kościoły i kaplice FSSPX | Otagowano , | Możliwość komentowania Gdynia: Jasełka (galeria fotograficzna) została wyłączona

Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X liczy 613 kapłanów

Bp Bernard Tissier de Mallerais z trzema nowo wyświęconymi kapłanami.

W grudniu 2016 r. w Bractwie Św. Piusa X zostało wyświęconych czterech nowych kapłanów. 15 grudnia w seminarium Krzyża Świętego w Goulburn w Australii bp Bernard Tissier de Mallerais wyświęcił trzech nowych księży (dwóch Amerykanów i jednego Australijczyka), a dwa dni później w seminarium Matki Bożej Współodkupicielki w La Reja w Argentynie bp Bernard Fellay udzielił święceń kapłańskich jednemu Brazylijczykowi oraz święceń diakonatu pięciu subdiakonom (trzem Brazylijczykom, Meksykaninowi i Argentyńczykowi).

Zachęcamy do obejrzenia galerii fotograficznych z obu uroczystości: w Australii oraz w Argentynie.

W ubiegłym roku łącznie wyświęcono 23 nowych księży, przez co na koniec ubiegłego roku Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X liczyło 613 kapłanów. Ich pracę wspomaga 117 braci i 80 sióstr oblatek, a w sześciu seminariach pobiera naukę 215 kleryków; ponadto w tym roku akademickim zgłosiło się 40 przedseminarzystów.

Edycja: poprawiono liczbę braci FSSPX.

Opublikowano Seminaria FSSPX | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X liczy 613 kapłanów została wyłączona