Przejdź do treści

Nowi seminarzyści Bractwa

Uczestnicy kursu duchowości seminarium pw. Św. Jana M. Vianneya we Flavigny sur Ozerain
Uczestnicy kursu duchowości seminarium pw. Św. Jana M. Vianneya we Flavigny sur Ozerain

W roku akademickim 2011/2012 w sześciu seminariach Bractwa św. Piusa X rozpoczęło formację 58 młodych mężczyzn pragnących w przyszłości przyjąć święcenia kapłańskie. Należą oni do 12 narodowości. Do bawarskiego seminarium pw. Najświętszego Serca w Zaitzkofen zgłosiło się najbardziej różnorodna grupa: trzech Niemców, Austriak, Czech, Hiszpan, Holender, Litwin, Polak i Węgier. W tym seminarium formację rozpoczęło także dwóch Niemców pragnących zostać braćmi. W seminarium pw. Świętego Proboszcza z Ars we francuskim Flavigny sur Ozerain, którego alumni w późniejszych latach kontynuują edukację w Ecône, na pierwszym roku duchowości formację rozpocznie 17 Francuzów, Amerykanin i Hiszpan. W północnoamerykańskim seminarium pw. Świętego Tomasza z Akwinu w Winonie (Minnesota) liczba seminarzystów zwiększyła się do stu: formację na roku duchowości rozpoczyna 18 Amerykanów i Irlandczyk. Do tego seminarium zgłosiło się także 20 przedseminarzystów – 18 Amerykanów i 2 Kanadyjczyków – a także jeden Amerykanin jako kandydat na brata. Z kolei do seminariów duchownych Bractwa mieszczących się na południowej półkuli – argentyńskiego seminarium pw. N.M.P. Współodkupicielki w La Reja i seminarium pw. Świętego Krzyża w australijskim Goulburn – wstąpiło kolejnych 10 kandydatów do kapłaństwa (źródło: sspx.org, 23 listopada 2011).

Na fotografii: Uczestnicy kursu duchowości w seminarium pw. Św. Jana M. Vianneya we Flavigny sur Ozerain.

Skip to content