Przejdź do treści

Seminarium w Zaitzkofen gości zaprzyjaźnionych księży diecezjalnych

Seminarium Najświętszego Serca Jezusowego w Zaitzkofen (Bawaria)

W poniedziałek 28 listopada br. w należącym do Bractwa Świętego Piusa X seminarium duchownym pw. Najświętszego Serca Jezusowego w bawarskim Zaitzkofen, dobiegło końca spotkanie, na które Bractwo zaprosiło zaprzyjaźnionych księży diecezjalnych.

W konferencji dotyczącej brewiarza rzymskiego wzięło udział 17 księży z Niemiec. Ksiądz Mateusz Grün, wykładowca seminarium duchownego w Zaitzkofen, wygłosił wykład wprowadzający w modlitwę brewiarzową, a ks. Franciszek Berthod, również będący wykładowcą seminaryjnym, naświetlił duchowy wymiar tej najważniejszej i najświętszej — oczywiście po Ofierze Mszy — modlitwy Kościoła. „Spotkanie przebiegło w bardzo sympatycznej i swobodnej atmosferze” — powiedział ks. Robert Schmidt, który w imieniu Bractwa sprawował opiekę duchową nad uczestnikami spotkań z zaprzyjaźnionymi kapłanami. „Wierzę, że wszyscy uczestnicy nie tylko wzbogacili się duchowo, lecz także zostali umocnieni na swej drodze ku katolickiej Tradycji”.

Prowadzone przez Bractwo „Dzieło dla zaprzyjaźnionych kapłanów” kierowane jest do wszystkich księży diecezjalnych z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Bractwo św. Piusa X oferuje im różnorodną pomoc w odkrywaniu skarbu katolickiej Tradycji, przede wszystkim Mszy świętej. Wielu młodych księży jest tym skarbem zainteresowanych, a nierzadko zafascynowanych.

Wiele dobra w tej dziedzinie dokonało się dzięki wydaniu przez Bractwo płyty DVD służącej do nauki odprawiania Mszy św. w rycie klasycznym i rozesłaniu jej do tysięcy księży w Niemczech. Sukces tej zapoczątkowanej w roku 2007 akcji okazał się znaczny: dodatkowo zamówiono ok. 2000 płyt DVD do nauki celebrowania Mszy. „Wkrótce będziemy docierali do zaprzyjaźnionych księży za pośrednictwem specjalnej strony internetowej” — mówi ks. Robert Schmidt, przypominając, że dotychczas rozsyłany biuletyn dla księży zaprenumerowało 850 kapłanów (źródło: piusbruderschaft.de, 29 listopada 2011).

Tłumaczenie: trusting

Skip to content