Przejdź do treści

USA: Północnoamerykański ordynariat od Nowego Roku

J.Em. kardynał Donald Wuerl, delegat Stolicy Świętej, udziela sakramentu bierzmowania Markowi Lewisowi, byłemu proboszczowi episkopalnej parafii w Bladensburgu, której członkowie dokonali zbiorowej konwersji do Kościoła katolickiego

Kardynał Wilhelm Levada, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, poinformował Konferencję Katolickiego Episkopatu USA (USCCB), iż Ojciec Święty Benedykt XVI eryguje 1 stycznia 2012 r. ordynariat personalny dla byłych członków „Kościoła Episkopalnego USA” — wspólnoty eklezjalnej odwołującej się do dziedzictwa anglikańskiego. List w tej sprawie został przekazany amerykańskim biskupom podczas rozpoczynającej się 10 listopada konferencji plenarnej USCCB przez kard. Donalda Wuerla, delegata Stolicy Świętej ds. implementacji na terenie USA zapisów konstytucji apostolskiej Anglicanorum Coetibus.

Kardynał Wuerl poinformował, że wśród deklarujących chęć przystąpienia do ordynariatów znalazło się liczne grono episkopalnych pastorów, spośród których aż 67 poprosiło o udzielenie im święceń kapłańskich, a 35 już otrzymało zgodę Stolicy Apostolskiej na rozpoczęcie formacji. Wszyscy są żonaci i mają rodziny.

Do święceń byłych pastorów dojdzie nie wcześniej niż w maju przyszłego roku. W tym czasie przejdą oni katolicką formację teologiczną w seminarium pw. N.M.P. w Houston oraz testy psychologiczne wymagane przez amerykański Kościół od kandydatów do kapłaństwa. Kongregacja Nauki Wiary zaaprobowała już przygotowany dla nich program studiów, podobnie jak program katechetyczny, którym zostaną objęci wierni świeccy deklarujący chęć konwersji na katolicyzm.

W wypowiedziach dla przedstawicieli mediów kard. Wuerl podkreślał, że podobne konwersje są w Stanach Zjednoczonym rzeczą dość zwyczajną, a jedyne novum stanowi ich zorganizowany charakter wymuszony sytuacją wewnątrz Wspólnoty Anglikańskiej, która przechodzi proces głębokich liberalnych zmian. „Episkopalni wierni, nie mogąc pogodzić się np. z ordynowaniem kobiet i zdeklarowanych homoseksualistów, a podzielając katolicką naukę eklezjologiczną, pragną konwertować całymi wspólnotami, które dotychczas tworzyli. Ustanowienie ordynariatu — mówił delegat Stolicy Świętej — ułatwi ten proces, dotąd bowiem każdy przypadek konwersji był rozważany indywidualnie”.

O przyłączenie się do Kościoła katolickiego zabiegają 42 episkopalne parafie i duszpasterstwa z terytorium całych Stanów Zjednoczonych. Niektóre, jak parafie z Fort Worth (Teksas) i Bladensburga (Maryland), zrobiły to jeszcze przed zapadnięciem decyzji o powstaniu ordynariatu i po Nowym Roku zostaną włączone do jego struktur. Kardynał Wuerl zapowiedział również, że byli anglikanie będą mieli prawo do używania zarówno obu mszałów — z 1962 i z 1970 roku — jak też Book of Divine Worship, katolickiej księgi liturgicznej będącej adaptacją anglikańskiej Book of Common Prayer (źródło: Catholic Herald, 16 listopada 2011).

Skip to content