Przejdź do treści

USA: Troski i zapewnienia rabina Rosena

Rabin Dawid Rosen, przewodniczący Międzynarodowego Żydowskiego Komitetu do Spraw Międzyreligijnych
Rabin Dawid Rosen, przewodniczący Międzynarodowego Żydowskiego Komitetu do Spraw Międzyreligijnych

10 listopada 2011 r. rabin Dawid Rosen, przewodniczący Międzynarodowego Żydowskiego Komitetu do Spraw Międzyreligijnych przy Amerykańskim Komitecie Żydowskim, stwierdził, że w przypadku — jak to określił — „powrotu Bractwa św. Piusa X do Kościoła katolickiego” soborowa deklaracji Nostra aetate, która jest podstawą dialogu międzyreligijnego, nie będzie zagrożona.

„Wyraziliśmy już nasze obawy” — oświadczył po zakończeniu audiencji udzielonej przez papieża międzyreligijnej Radzie Przywódców Religijnych Izraela. Według włoskiej prasy rabin przypomniał, że otrzymał od kard. Konrada Kocha, przewodniczącego Komisji ds. Stosunków z Judaizmem, zapewnienie, że soborowy dokument dotyczący relacji Kościoła z religiami niechrześcijańskimi nie był przedmiotem dyskusji [z przedstawicielami FSSPX]. „Nie oznacza to, że kwestia wyraźnego uznania treści zawartych w Nostra aetate została zawarta w preambule doktrynalnej przedstawionej Bractwu Kapłańskiemu Świętego Piusa X przez Stolicę Apostolską” — wyjaśnia Rosen, bo nawet jeśli tekst ten miałby zostać zaakceptowany jedynie w praktyce, to według niego „taka akceptacja jest niezbędna dla jakiegokolwiek pojednania”. Zapytany, czy jest stosowne, by Watykan prowadził dyskusje z katolickimi tradycjonalistami, rabin Rosen przyznał, że nie ma prawa ingerować w wewnętrzne wybory innej religii, ale ma nadzieję, że Stolica Apostolska będzie zdecydowanie odrzucać negację Holokaustu, jeśli miałoby dojść do pojednania.

Wspominając spotkanie w Asyżu 27 października 2011 r., Rosen podkreślił „pokorę i braterstwo” okazane przez Benedykta XVI, który zasiadł na tym samym miejscu, co wszyscy pozostali uczestnicy, i nie wywyższał się ponad nich (źródło: DICI nr 245, 26 listopada 2011).

Skip to content