Przejdź do treści

Włochy: Prałat Bux o niebezpieczeństwach kolegializmu

Prałat Mikołaj Bux, liturgista i sakramentolog, konsultor Kongregacji Nauki Wiary i Urzędu Papieskich Celebracji Liturgicznych
Prałat Mikołaj Bux, liturgista i sakramentolog, konsultor Kongregacji Nauki Wiary i Urzędu Papieskich Celebracji Liturgicznych

18 stycznia br. ksiądz prałat Mikołaj Bux, profesor liturgiki i sakramentologii uniwersytetu w Bari, duchowny uznawany za współautora motu proprio Summorum Pontificum i cieszący się sławą „zaufanego doradcy” papieża Benedykta XVI, udzielił obszernego wywiadu włoskiemu portalowi internetowemu La Bussola Quotidiana.

W wywiadzie zatytułowanym Jedność chrześcijan? Nie na tym świecie prałat Bux mówił zarówno o ekumenizmie, jak i zagrożeniach dla jedności Kościoła katolickiego, pośród których wymienił kolegializm. „«Autokefaliczność» jest rodzajem wirusa, który staje się zasadą niszcząca Kościół, niestety także Kościół katolicki — mówi prałat Bux. — Wystarczy pomyśleć o manii wielkości konferencji episkopatów (narodowych, regionalnych, terytorialnych), które chciałyby dyktować prawo Stolicy Apostolskiej. Istnieje poważne ryzyko — nie od dziś — że niektóre konferencje episkopatów spróbują stać się czymś w rodzaju alter ego Stolicy Piotrowej, zapominając o tym, że nie są instytucjami pochodzącymi z Bożego ustanowienia. Konferencje są tymi instytucjami Kościoła, które posiadają wszelkie ograniczenia instytucji stworzonych przez ludzi. Nawet władza pojedynczego biskupa nie może być podważona przez konferencję episkopatu.

Ale dziś właśnie widzimy powolne pozbawianie władzy pojedynczego biskupa przez konferencje. Instytucje niemające władzy doktrynalnej coraz częściej uczestniczą w formułowaniu poglądów sprzecznych z autorytetem Biskupa Rzymu, bez którego nie istnieje żadna z instytucji kolegialnych. Jak naucza II Sobór Watykański, kolegium biskupów nie istnieje bez swojego szefa” (źródło: labussolaquotidiana.it, 18 stycznia 2012).

Skip to content