Przejdź do treści

Coraz gwałtowniejsza islamizacja Europy

Meczet Merkes w Duisburgu. Największa muzułmańska świątynia w Niemczech
Meczet Merkes w Duisburgu, największa muzułmańska świątynia w Niemczech

Nieużywane chrześcijańskie świątynie w Europie Zachodniej są desakralizowane, sprzedawane w ręce prywatne i zamieniane w księgarnie, przestronne mieszkania, bazary, albo — coraz częściej — przekształcane w meczety. Tempo, w jakim islam przejmuje rolę wiodącej religii w Europie, jest ogromne.

Wiele rejonów naszego kontynentu — nie tylko aglomeracje, ale także mniejsze miasta — często zamieszkuje więcej praktykujących muzułmanów niż praktykujących chrześcijan. Na skutek islamizacji Europy coraz więcej kościołów ulega przekształceniu w meczety funkcjonujące nie tylko jako instytucje religijne, ale także jako miejsca, gdzie tworzą się zręby oddzielnej, równoległej społeczności muzułmańskiej, której funkcjonowanie jest oparte nie na prawach danego kraju, lecz na koranicznym prawie szariatu.

Najwięcej kościołów jest zamienianych na meczety w Niemczech. Tamtejszy episkopat zapowiedział zamknięcie kolejnych sześciu katolickich świątyń w Duisburgu, przemysłowym mieście położonym w zachodniej części kraju (Zagłębie Ruhry). 20% z około pól miliona jego mieszkańców to wyznający mahometanizm Turcy, co czyni to miasto jednym z najbardziej zislamizowanych w kraju. Dziennik „Der Westen” donosi, że duisburscy wyznawcy islamu domagają się przekształcenia nieużywanych kościołów katolickich w meczety. Wszystkie świątynie, które mają niebawem zostać zamknięte, znajdują się w północnej części miasta, gdzie islam już praktycznie zastąpił chrześcijaństwo jako religię wiodącą. Diecezja esseńska przewiduje zamknięcie pod koniec stycznia tego roku m.in. kościoła pw. św. Piotra i Pawła w nazywanej „Małą Ankarą” dzielnicy Marxloh.

W Marxloh znajduje się meczet Merkes, który jest największą świątynią muzułmańską w całych Niemczech. Zbudowano go w 2008 r. za ponad 7,5 mln euro. Budynek może pomieścić ponad 1200 wiernych. Muzułmanie chcą połączenia tego meczetu z dwoma należącymi do Kościoła katolickiego świątyniami w Hamborn i Marxloh, by przekształcić je w filie Merkes.

W ciągu ostatniej dekady w całej Republice Federalnej zamknięto ponad 400 kościołów katolickich i ponad 100 zborów protestanckich, a w najbliższych kilku latach jest planowane zamknięcie kolejnych 700 katolickich świątyń. W Niemczech istnieje już ponad 200 meczetów (w tym ponad 40 tzw. megameczetów), 2600 muzułmańskich sal modlitwy oraz trudna do oszacowania liczba podobnych, niewielkich miejsc kultu. Kolejne 128 meczetów jest w trakcie budowy.

Projekt meczetu w Marsylii, którego budowę rozpoczęto w 2011r. Będzie to największy meczet na terenie Francji
Projekt meczetu w Marsylii, którego budowę rozpoczęto w 2011 r.; będzie to największy meczet na terenie Francji

Również we Francji meczety są budowane częściej niż kościoły katolickie czy w ogóle chrześcijańskie. Nad Sekwaną, gdzie aktualnie buduje się ponad 150 muzułmańskich świątyń, jest dziś więcej praktykujących muzułmanów niż praktykujących katolików. Całkowita liczba meczetów we Francji przekracza 2 tys., a ich liczba wzrosła najbardziej w ciągu ostatnich 10 lat. Katolicy wybudowali w tym czasie jedynie 20 nowych kościołów, a zamknęli ponad 60, w tym część sprzedając mahometanom.

Mimo że 64% spośród blisko 42 mln mieszkańców Francji deklaruje się jako katolicy, to regularnie praktykuje zaledwie 4,5% (niecałe 2 mln). Dla porównania 75% spośród 4,5- milionowej rzeszy imigrantów z Afryki Północnej i Subsaharyjskiej określa się mianem wierzących, a prawie połowa przyznaje się do regularnych praktyk (przy czym dla muzułmanina zobowiązanego do pięciokrotnej modlitwy w ciągu dnia termin „regularne praktyki” z pewnością oznacza większy wysiłek, niż dla katolika zobowiązanego do wysłuchania niedzielnej Mszy św.).

Wnętrze meczetu-dawnego anglikańskiego kościoła w Manchesterze (ambona została wykorzystana jako minrab)
Wnętrze meczetu, dawnego anglikańskiego kościoła w Manchesterze-Didsbury (ambona została wykorzystana jako minrab)

W Wielkiej Brytanii islam również wyprzedził anglikanizm jako religię dominującą. Według większości badań aż 930 tys. muzułmanów (około 6% mieszkańców Wielkiej Brytanii) co najmniej raz w tygodniu odwiedza meczet. Dla porównania, tylko 916 tys. anglikanów uczęszcza raz w tygodniu na nabożeństwa.

Od 1960 r. w Wielkiej Brytanii zostało zamkniętych blisko 10 tys. kościołów, w tym ponad 8 tys. zborów metodystycznych i 1700 świątyń anglikańskich. Kolejne 4 tys. ma być zamkniętych do 2020 r. Na Wyspach istnieje obecnie ponad 1700 oficjalnie prowadzonych meczetów, około 2000 sal modlitwy i trudna do oszacowania liczba rozsianych po całym kraju miejsc kultu, zorganizowanych w mieszkaniach prywatnych, garażach lub magazynach.

Przewiduje się, że do 2030 r. liczba muzułmanów na Wyspach Brytyjskich wzrośnie do 5,5 mln, co będzie stanowić około 8% całej populacji (źródło: stonegateinstitute.org, 16 stycznia 2012)

Tagi:
Skip to content