Przejdź do treści

Konwersja Atenagorasa Bogoridi-Livena — sprostowanie

W związku z informacją o konwersji archimandryty Atenagorasa Bogoridi-Livena, opublikowaną 30 stycznia 2012 r., pragniemy poinformować, że użyte w niej sformułowania były nieścisłe i mogły wprowadzać w błąd.

  1. Nie jest zatem prawdą, co sugerowała opublikowana informacja, że list Kongregacji Nauki Wiary, wyrażający zgodę na konwersję Atenagorasa Bogoridi-Livena, dotyczył w jakikolwiek sposób Bractwa. List został wydany na prośbę zainteresowanego i dotyczył tylko jego osoby.
  2. List został podpisany przez sekretarza kongregacji abp. Ladarię, nie zaś przez jej prefekta kard. Levadę.
  3. W liście nie było żadnej wzmianki na temat uznania godności Atenagorasa Bogoridi-Livena czy nadawania mu jakichkolwiek tytułów.

Za wprowadzenie czytelników w błąd i wynikające stąd zamieszanie serdecznie przepraszamy.

Skip to content