Przejdź do treści

Komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej w sprawie stanu rozmów z FSSPX

.

14 września 2011 r., podczas spotkania kard. Wilhelma Levady, prefekta Kongregacji Nauki Wiary i przewodniczącego Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, z bp. Bernardem Fellayem FSSPX przełożonemu Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X przedstawiono preambułę doktrynalną i towarzyszącą jej notę wstępną jako podstawę do osiągnięcia całkowitego pojednania ze Stolicą Apostolską. We wspomnianych dokumentach zdefiniowano podstawy doktrynalne i kryteria interpretacji doktryny katolickiej niezbędne do zapewnienia wierności wobec Magisterium Kościoła i sentire cum Ecclesia (łac. współodczuwania z Kościołem).

Odpowiedź Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X na wspomnianą preambułę została udzielona w styczniu 2012 r. i po rozpatrzeniu przez Kongregację Nauki Wiary przedłożona Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI. Zgodnie z decyzją podjętą przez papieża, bp Fellay w przekazanym dziś liście został poinformowany o ocenie jego odpowiedzi. Stwierdza się w nim, że stanowisko wyrażone przez bp. Fellaya nie pozwoli przezwyciężyć problemów doktrynalnych leżących u podstaw rozdźwięków pomiędzy Stolicą Apostolską a Bractwem św. Piusa X.

Na zakończenie dzisiejszego spotkania, z troski o uniknięcie w Kościele rozłamu o bolesnych i trudnych do przewidzenia konsekwencjach, przełożony generalny Bractwa św. Piusa X został poproszony o [precyzyjniejsze] wyjaśnienie swojego stanowiska w terminie do 15 kwietnia br., aby możliwe stało się uleczenie istniejącego pęknięcia, co jest pragnieniem papieża Benedykta XVI (źródło: rorate-caeli.blogspot.com, 16.03.2012).

Skip to content