Przejdź do treści

Polska: Nie będzie debaty księży Stehlina FSSPX i Grygiela FSSP (aktualizacja)

21 kwietnia br. odbędzie się w Warszawie organizowana przez Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683* trzecia konferencja z cyklu „Zwróćmy się ku Panu”, której tytuł w tym roku nawiązuje do tytułu znanej książki prof. Dietricha von Hildebranda i brzmi: „Koń trojański w mieście Boga? Pytania na 50-lecie II Soboru Watykańskiego”.

Ks. dr W. Grygiel FSSP

Ks. dr W. Grygiel FSSP

Ostatnim punktem konferencji miała być dyskusja panelowa „Jaka Tradycja w Kościele XXI wieku?” z udziałem ks. Karola Stehlina, przełożonego wschodnioeuropejskiego dystryktu Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, oraz ks. dr Wojciecha Grygiela, przełożonego krakowskiego domu Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra i prodziekana wydziału filozofii Uniwersytetu Jana Pawła II. Wczoraj jednak ks. Grygiel ogłosił na łamach swego bloga, że choć „z zaciekawieniem przyjął propozycję wystąpienia w panelu dyskusyjnym z ks. Karolem Stehlinem” i „bardzo ceni sobie możliwość takich debat”, to jednak – na skutek interwencji ks. Jana Berga, przełożonego generalnego Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra –  nie będzie mógł wziąć udziału w zaplanowanej debacie.

Ks. Jan Berg, przełożony generalny FSSP

Ks. J. Berg FSSP

„Zaraz po ogłoszeniu programu konferencji – pisze ks. Grygiel – dotarła do mnie bardzo grzeczna prośba od mojego generała – ks. Johna Berga – o nieangażowanie się w jakiekolwiek publiczne dysputy w sprawach SSPX. Oznaczało to także, że w debacie z ks. Stehlinem wystąpić mi nie wolno. Jeżeli ktoś rzeczywiście na mnie do generała naskarżył – a uważam, że taki scenariusz jest całkiem realny – to odniósł swój efekt”.

O powodach, dla jakich ks. Jan Berg FSSP zabronił mu udziału w debacie, podobnie jak o tym, na czyje skargi mogło narazić go przyjęcie zaproszenia do udziału we wspomnianej konferencji, ks. Grygiel milczy (źródło: tksdk.blogspot.com, 18 marca 2012).

* W poprzedniej wersji wpisu podaliśmy informację, iż organizatorem konferencji jest Instytut Summorum Pontificum. Tymczasem, zgodnie z informacją przekazaną przez p. Arkadiusza Robaczewskiego, “Instytut jako podmiot jest w stanie formalnej likwidacji, a jego realne działania kontynuuje, w nieco zmienionym kształcie, Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683”. Za pomyłkę przepraszamy.

Skip to content