Przejdź do treści

Belgia i Argentyna: Bractwo św. Piusa X otwiera nowe szkoły

Jeden z budynków prowadzonej przez księży Bractwa św. Piusa X szkoły podstawowej dla chłopców w argentyńskim La Reja

W pierwszych dniach kwietnia br. Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X otworzyło nieopodal swego seminarium duchownego w argentyńskim La Reja szkołę podstawową dla chłopców. Na uroczystość otwarcia przybył przełożony połud­niowoamerykańskiego dystryktu FSSPX ks. Krystian Bouchacourt, który poświęcił nowo powstałe budynki szkoły i internatu. Dyrektorem placówki został ustanowiony ks. Dawid Pagliarani, który od niedawna pełni również urząd rektora seminarium duchownego pw. N.M.P. Współodkupicielki.

Także przełożony dystryktu Belgii i Holandii, ks. Benedykt Wailliez FSSPX, oficjalnie potwierdził, że w przyszłym roku szkolnym 2012/2013 w Antwerpii pod auspicjami Bractwa rozpocznie działalność nowa szkoła podstawowa obejmująca pierwszych sześć klas. Szkoła w Antwerpii będzie placówką koedukacyjną, a językiem nauczania będzie niderlandzki. Funkcję dyrektora szkoły obejmie ks. Mateusz De Clercq FSSPX.

Budynek szkoły położony jest w centrum miasta, bezpośrednio koło przeoratu pw. Najświętszego Sakramentu. Oba budynki znajdują się w dużym kompleksie klasztornym, którego częścią jest również piękny neogotycki kościół należący niegdyś do Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji (źródło: piusbruderschaft.de, 9 i 10 kwietnia 2012).

Skip to content