Przejdź do treści

Francja i Polska: Apel o skupienie i modlitwę

Ksiądz Reginald de Cacqueray, przełożony francuskiego dystryktu Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, opublikował wczoraj, tj. 17 maja 2012 r. komunikat, w którym prosi francuskich kapłanów i wiernych o skupienie i modlitwę. Do apelu, którego tekst zamieszczamy poniżej, przyłączył się również przełożony dystryktu Europy Wschodniej, ks. Karol Stehlin FSSPX.

Ks. Reginald de Cacqueray, przełożony francuskiego dystryktu FSSPX

„Ci wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie z niewiastami i Maryją, matką Jezusową, i z braćmi jego” (Dz 1, 14).

W dniu Wniebowstąpienia apostołowie zgromadzili się w ciszy wokół Najświętszej Maryi Panny, aby wejść razem do Wieczernika, gdzie mieli trwać na modlitwie aż do zesłania Ducha Świętego. Oto przykład, jaki dała Królowa Świętych i ci, którzy byli filarami Kościoła założonego przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Ks. Karol Stehlin, przełożony dystryktu Polski i Europy Wschodniej FSSPX

Czyż nie to powinni byli czynić tej nocy, gdy Pan Jezus został pojmany, i w Wielki Piątek, żeby Go nie opuścić i nie ulec rozproszeniu? Dlatego zachęcam wszystkich członków Bractwa w naszym dystrykcie, wszystkich wiernych i tych, którzy sprawują nad nimi opiekę [duszpasterską], aby gromadzili się wokół Matki Bożej Królowej Kapłanów, czyniąc to w podobnym oddzieleniu i gorliwie się modląc aż do święta Zesłania Ducha Świętego. W tak trudnych okolicznościach prawda objawia się tym duszom, które korzą się przed Bogiem, które panują nad swymi namiętnościami i wewnętrzną ekscytacją po to, aby nie pragnąć niczego innego niż Bożej prawdy i niczego innego niż to, co zgodne z Jego wolą.

Ośmielam się prosić, by w tych dniach poprzedzających święto Zesłania Ducha Świętego osoby odpowiedzialne za fora dyskusyjne zechciały je zamknąć. Gdyby fora pozostały otwarte, niech ich czytelnicy powstrzymają się od ich odwiedzania. Jeśli mimo to będą je odwiedzać, to niech nie spodziewają się znaleźć prawdy w nawale wiadomości, jaka się przez nie przetacza.

Spróbujmy nawet w ogóle powstrzymać się od Internetu (to doskonała pokuta, jaką możemy ofiarować!) i spożytkujmy ten czas na ponowną lekturę wspaniałych książek abp. Lefebvre’a. Módlmy się więcej i gorliwiej, z zapałem kończąc wielką Krucjatę Różańcową ogłoszoną przez naszego przełożonego generalnego.

Do naszych modlitw dołączmy i pokutę, jak zawsze polecała to nam czynić Najświętsza Maryja Panna! Kapłani, bracia, zakonnicy i zakonnice – świećmy przykładem! Z całych serc prośmy dobrego Boga o przebaczenie naszych grzechów i żyjmy w stanie łaski. Z cierpliwością składajmy ofiary z naszego codziennego życia.  Nie zaniedbujmy naszych obowiązków stanu, bo wówczas wszystko będzie stracone. Hojnie ofiarujmy Bogu coś od nas samych – jakieś wyrzeczenie – aby jeszcze mocniej się z Nim złączyć.

Jesteśmy poddawani wielkiej próbie, ale nasz Pan jest zawsze obecny w łodzi, nawet gdy wokół szaleje sztorm i wydaje się, że ją zatopi. Nie obawiajmy się, choć Pan zdaje się znów spać, ponieważ w rzeczywistości nie przestaje nad nami czuwać. Wierzymy w to z całej duszy. Właśnie dlatego musimy zachować wewnętrzny spokój i całkowitą pewność, że dobry Bóg wciąż obejmuje nas swym troskliwym spojrzeniem.

Błagajmy Niebiosa za naszego przełożonego generalnego, za jego asystentów i za naszych biskupów, by otrzymali łaski światła i siły, których potrzebują, aby w tak trudnych okolicznościach wytrwać w dobrym boju za Wiarę.

Wobec naszych czterech biskupów mamy ogromny dług wdzięczności i błagamy dobrego Boga, aby 30 czerwca 2013 r. pozwolił nam radować się obchodami srebrnego jubileuszu ich episkopatu.

Prośmy o łaski dla siebie i dla innych, bowiem bardzo ich potrzebujemy. Tego wieczoru we wszystkich domach Bractwa rozpoczynamy nowennę, do święta Pięćdziesiątnicy śpiewając Veni Creator – możecie się do niej przyłączyć.

Prosząc was, byście z największym zapałem kończyli Krucjatę Różańcową ogłoszoną przez naszego przełożonego generalnego i spodziewając się spotkać was wszystkich na drodze do Orleanu [na pielgrzymce FSSPX z okazji święta Zesłania Ducha Świętego – przyp. red. polskiej], żeby uczcić naszą św. Joannę [d’Arc], zawierzam was wszystkich Bolesnemu i Niepokalanemu Sercu Maryi.

Ks. Reginald de Cacqueray, przełożony francuskiego dystryktu FSSPX

Skip to content