Przejdź do treści

Afryka: Misja FSSPX w Kenii

Leżącą w wschodniej Afryce Republikę Kenii zamieszkuje ponad 40 milionów ludzi. Blisko 2/3 z nich to protestanci różnych denominacji, 1/5 to katolicy, a wyznawcy prawosławia stanowią zaledwie 2%; pozostała ludność wyznaje islam, bahaizm i religie animistyczne. Wprawdzie liczba chrześcijan w Kenii ciągle wzrasta, ale liczba katolików w ciągu ostatnich 20 lat zmalała o 10% – przyczyną jest zarówno kryzys Kościoła katolickiego, jak i ekspansja sekt zielonoświątkowych, które – początkowo mocno podzielone – dziś zaczynają się jednoczyć. W tym celu poszczególne zbory i organizacje powołały nawet „Kenijski Narodowy Kongres Zielonoświątkowego Kościoła i Misji”, którego zadaniem ma być koordynacja ewangelikalnych inicjatyw misyjnych.

Siostry Misjonarki Jezusa i Maryi w kościele Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w Nairobi

W tych trudnych dla Kościoła warunkach kenijska misja Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X pozostaje jedną z nielicznych wciąż rozwijających się instytucji katolickich. Dowodem na to jest choćby powstanie w ubiegłym roku nowego, związanego z FSSPX, żeńskiego zgromadzenia zakonnego Sióstr Misjonarek Jezusa i Maryi, a także coraz większe zainteresowanie wiernych posługą Bractwa.

Misja w Nairobi

Posoborowe zmiany wstrząsały kenijskim Kościołem katolickim nie mniej niż Kościołami lokalnymi w Europie Zachodniej. W 1976 r. dr Migue, jeden z wiernych świeckich przerażonych zgubnym wpływem szerzących się nowinek, napisał list do abp. Lefebvre’a, prosząc go o przysłanie do Kenii kapłanów FSSPX.

W 1980 r. do Kenii przybył ks. Ryszard Williamson. Od tamtego czasu w Nairobi okazjonalnie posługiwali księża Bractwa rezydujący w domach w Republice Południowej Afryki oraz Zimbabwe. We wrześniu 2002 r. Kenię odwiedził bp Bernard Fellay i po zapoznaniu się z sytuacją podjął decyzję o rozszerzeniu misji. Po roku w stolicy kraju został otwarty przeorat pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Posługujący w nim księża – Antoni Esposito i Jan Grun – rozpoczęli regularne celebrowanie Mszy św. i katechizowanie wiernych, troszcząc się jednocześnie o materialną i organizacyjną podstawę działalności nowej placówki: założyli łącze telefoniczne, wykupili skrzynkę pocztową, nabyli samochód itd.

Obecnie w przeoracie w Nairobi pracuje ks. Krzysztof Nouveau, który przyjął święcenia kapłańskie w 2001 r. i został wysłany do pracy w Indiach. Do Kenii przybył trzy lata później i objął funkcję przeora. W Nairobi pracowali również księża: Dionizy Bedel, Hugon Bergez, Dominik Bourmaud, Grzegorz Obih i Filip Pazat. W 2008 r. posługę rozpoczął ks. Szczepan Demornex, a w Wielkanoc 2011 ks. Remigiusz Picot.

Należący do FSSPX kościół pw. Krzyża Świętego w Nairobi

Pierwszym należącym do Bractwa stałym miejscem kultu w Nairobi była kaplica pw. św. Michała, jednak z racji jej niekorzystnej lokalizacji (droga z centrum miasta z użyciem mało komfortowych i niezbyt bezpiecznych publicznych środków transportu zabierała ok. dwóch godzin) rychło zakupiono działkę bliżej centrum i zdecydowano o budowie kościoła pw. Świętego Krzyża. Pierwsza Msza w nowej świątyni została odprawiona we wrześniu 2005 r., a w marcu następnego roku bp Fellay dokonał jego poświęcenia oraz udzielił sakramentu bierzmowania grupie 12 wiernych.

Ks. Filip Pazat FSSPX wydaje posiłek podopiecznym kenijskiej misji Bractwa

Ponieważ w Kenii jest notowany wysoki przyrost naturalny, księża poświęcają bardzo dużo czasu na katechizację dzieci, ale także na udzielanie im pomocy w nauce, szczególną troską otaczając dzieci pochodzące z biednych rodzin zamieszkujących slumsy. W soboty i niedziele kuchnia przeoratu wydaje posiłki tym spośród najmłodszych, którzy cierpią z powodu niedożywienia. Oczywiście nie zaniedbuje się katechizacji osób dorosłych.

W kwietniu 2007 r., podczas wizyty w Nairobi, bp Alfons de Galarreta udzielił bierzmowania 12 wiernym, jednej parze sakramentu małżeństwa – pierwszego celebrowanego w tym kościele – oraz poświęcił dwa nowe dzwony, którym nadano imiona Maria Klara oraz Fidelis. Dziś zwołują one katolików na nabożeństwa oraz dzwonią podczas Mszy, by obwieścić, że oto nastąpiła konsekracja. W latach 2010 i 2011 w Kenii przybywał bp Tissier de Mallerais, który bierzmował kolejne grupy wiernych.

Warto zauważyć, że o ile w 2004 r. w niedzielnych Mszach św. w kościele pw. Świętego Krzyża uczestniczyło 30–35 wiernych, to obecnie liczba ta wynosi 170–200 osób. W niedzielę i święta sprawowane są dwie Msze św. (o godz. 9.00 recytowana z czytaniami i kazaniem w języku suahili, a o godz. 11.00 śpiewana z czytaniami i kazaniem w języku angielskim).

Poza stolicą

Kapłani z przeoratu św. Krzyża posługują również wiernym spoza stolicy kraju.

W pierwszy weekend każdego miesiąca jeden z kapłanów udaje się do miasta Nyeri, leżącego u stóp góry Kenia (Mount Kenya). W tym regionie funkcjonują dwie tymczasowe kaplice  –  w sobotę Msza jest celebrowana w wiosce Othaya, a w niedzielę w samym Nyeri.

W drugą niedzielę miesiąca ksiądz udaje się do odległej o 500 km Mombasy. Rzadko kapłani mają możliwość podróżować tam samochodem – najczęściej muszą odbywać ośmiogodzinną podróż autobusem. Apostolat w Mombasie jest niezwykle trudny, gdyż jest to miasto muzułmańskie, a na dodatek księża FSSPX spotykają się tam z nieżyczliwą postawą pozostałych duchownych katolickich.

Ks. Grzegorz Obih FSSPX z grupą wiernych przed kaplicą w Kampali

W trzecią niedzielę miesiąca kapłan udaje się do Kampali, stolicy Ugandy, oddalonej o 14 godzin jazdy samochodem.

W ostatnią niedzielę miesiąca kapłan udaje się do Kiserian, oddalonego od Nairobi o 35 km, gdzie Msza św. jest odprawiana w kościele zbudowanym wyłącznie nakładem pracy i środków tamtejszych wiernych: 30 ludzi wzniosło świątynię mogącą pomieścić 500 wiernych. Kamień węgielny pod jej budowę został poświęcony w 2003 r., a pierwszą Mszę św. odprawił tam 13 sierpnia 2009 r. ks. Nouveau.

Oprócz tego również pojedyncze rodziny wiernych z innych miejsc we wschodniej Afryce proszą księży Bractwa o wizyty – ostatnio kapłani byli w Dar es Salaam w Tanzanii oraz Bujumbura w Burundi.

Rekolekcje

W pierwszych dniach sierpnia 2005 r. z pomocą ks. Leona Hery’ego zorganizowano w Nairobi  pierwsze rekolekcje ignacjańskie, w których wzięło udział 30 wiernych. Od tamtego czasu rekolekcje wg metody św. Ignacego odbywały się w Kenii jeszcze osiem razy, a w Ugandzie cztery. Głosili je zarówno księża posługujący w przeoracie, jak i przybyli z innych dystryktów, wśród nich ks. Alan Nély, ks. Robert Brucciani i ks. Jakub Doran.

Publikacje

Księża rozpoczęli również wydawanie biuletynu „Kwa Msalaba” (suah. „Święty Krzyż”): przy jego pomocy chcą promować tradycyjną doktrynę katolicką, której tamtejsi wierni byli pozbawieni niemal przez 40 lat. Okazjonalnie biuletyn jest wydawany w obszerniejszej formie, by bardziej szczegółowo omówić jakieś ważne zagadnienie – tak było np. w 2007 r. po wydaniu przez papieża Benedykta XVI motu proprio Summorum Pontificum. Opublikowano również broszurę zawierającą teksty Mszy św. w językach łacińskim, angielskim i suahili. Obecnie tłumaczony jest na suahili List otwarty do zagubionych katolików abp. Lefebvre’a oraz katechizm św. Piusa X. Dzięki podarowanej fotokopiarce posługujący w Nairobi kapłani mogą drukować pieśni używane podczas liturgii we wschodniej Afryce oraz kantyki w językach łacińskim, angielskim i suahili (Kenię zamieszkują 42 plemiona posługujące się bardzo dużą liczbą języków, ale w katechezie używa się angielskiego i suahili, które są w tym kraju językami urzędowymi).

Ks. Nouveau planuje wydanie w takiej formie części pism abp. Lefebvre’a oraz inne książki, zwłaszcza dotyczące liturgii, bowiem książki importowane są zbyt drogie na kieszeń większości Kenijczyków. Wydawany jest także internetowy biuletyn dla przyjaciół i dobroczyńców, który można otrzymać wysyłając prośbę na adres e-mail holy.cross.priory@gmail.com.

Powołania

Obecnie z misji FSSPX w Kenii pochodzi dwóch postulantów, z których jeden przebywa  w Nairobi, a drugi w Domu Generalnym w Szwajcarii. Inny młody Kenijczyk jest seminarzystą w Winonie, a przyjęcie przez niego święceń kapłańskich jest planowane na czerwiec 2013 r. Kolejny jest przedseminarzystą w Australii.

Projekty

Po tym, gdy w 2005 r. wybudowano kościół pw. św. Krzyża, a cztery lata później przeorat pod tym samym wezwaniem, następnym projektem czekającym realizacji jest budowa szkoły. Kenia jest krajem ludzi młodych, w którym połowa wszystkich mieszkańców to osoby poniżej 18. roku życia, dlatego misja ma pod swoją opieką wiele dzieci. Aby dać im prawdziwą i głęboką formację chrześcijańską, konieczna jest budowa przynajmniej szkoły podstawowej, zapewniającej edukację w ramach pierwszych ośmiu klas.

Wsparcie

Misję Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w Kenii można wspomóc przekazując pieniądze z wykorzystaniem danych zamieszczonych na ostatniej stronie biuletynu „Catholic Tradition in Africa” (do pobrania tutaj).

tłumaczenie i redakcja: trusting

Skip to content