Przejdź do treści

Rzym: Komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej w sprawie rozmów z FSSPX

W środę 13 czerwca br. w godzinach popołudniowych kard. Wilhelm Levada, prefekt Kongregacji Nauki Wiary i przewodniczący Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, przyjął na audiencji bp. Bernarda Fellaya, przełożonego generalnego Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, który przybył w towarzystwie swego asystenta. Na spotkaniu byli również obecni abp Ludwik Ladaria SI, sekretarz Kongregacji Nauki Wiary oraz prał. Gwidon Pozzo, sekretarz komisji Ecclesia Dei.

Celem spotkania było przedstawienie dokonanej przez Stolicę Apostolską oceny tekstu, przedłożonego w kwietniu br. przez Bractwo św. Piusa X w odpowiedzi na preambułę doktrynalną, którą Kongregacja Nauki Wiary przedstawiła Bractwu 14 września 2011 r. Późniejsza dyskusja dała możliwość wyjaśnień i klaryfikacji. Ze swojej strony bp Fellay przedstawił obecną sytuację Bractwa św. Piusa X oraz obiecał oznajmić w rozsądnym terminie o swojej odpowiedzi.

Podczas spotkania przedłożono również szkic dokumentu zawierającego propozycję [powołania] prałatury personalnej jako najodpowiedniejszej formy dla ewentualnego przyszłego kanonicznego uznania Bractwa.

Jak podano w komunikacie z 16 maja br., sytuacja pozostałych trzech biskupów Bractwa św. Piusa X będzie rozważana oddzielnie i pojedynczo.

Na zakończenie spotkania wyrażono nadzieję, że ta dodatkowa możliwość refleksji przyczyni się do osiągnięcia pełnej komunii między Bractwem św. Piusa X a Stolicą Apostolską (źródło: rorate-caeli.blogspot.com, 14 czerwca 2012).

tłumaczenie z języka angielskiego: trusting

Skip to content