Przejdź do treści

Szwajcaria: Komunikat na zakończenie kapituły generalnej FSSPX

W sobotę 14 lipca br. zakończyło się spotkanie kapituły generalnej Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, które miało miejsce w [seminarium duchownym św. Piusa X] w Ecône w Szwajcarii. Delegaci zgromadzeni przy grobie abp. Marcela Lefebvre’a podziękowali Bogu za wielką jedność, która panowała pomiędzy nimi przez wszystkie dni obrad.

Kapituła generalna niebawem przedstawi Rzymowi swoje wspólne stanowisko, które następnie zostanie podane do publicznej wiadomości.

Przełożony generalny FSSPX, bp Bernard Fellay, składa wyrazy wdzięczności wszystkim kapłanom i wiernym za ich żarliwą modlitwę w czasie trwania kapituły.

Ecône, 14 lipca 2012 (źródło: dici.org, 14 lipca 2012)

Skip to content