Przejdź do treści

USA: Wywiad abp. Müllera dla stacji EWTN

20 lipca br. abp Gerard Ludwik Müller, niedawno mianowany prefekt Kongregacji Nauki Wiary, udzielił wywiadu amerykańskiej katolickiej stacji telewizyjnej EWTN. W wywiadzie, oprócz omówienia swej wizji działania kongregacji, arcybiskup odniósł się również do kontrowersji wokół jego osobistych poglądów teologicznych. Na stronie internetowej EWTN czytamy:

„Nowy prefekt Kongregacji Nauki Wiary stwierdził, że chce, by urząd, którym kieruje, odgrywał pozytywną rolę w dziele nowej ewangelizacji, a nie tylko reagował na pojawiające się problemy doktrynalne.

«Zadaniem kongregacji jest nie tylko obrona wiary katolickiej, ale jej propagowanie, ukazywanie jej pozytywnych przejawów i możliwości jakie daje całe jej bogactwo. (…) Musimy mówić o Bogu Ojcu, o Jezusie Chrystusie, o Duchu Świętym, ale także o Piśmie św., wielkiej Tradycji Kościoła, naszym Credo i naszej wierze. W ten sposób nasze serca będą bardziej otwarte, a nasza refleksja głębsza» — mówił arcybiskup.

Niedawna nominacja abp. Müllera spotkała się ze sprzeciwem tych, którzy utrzymują, że głosił on nieprawowierne poglądy na cały szereg zagadnień — począwszy od wiecznego dziewictwa Matki Bożej, przez realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, aż po relacje łączące niekatolików z Kościołem.

«To nie jest krytyka, to prowokacja. I to niezbyt inteligentna prowokacja — mówił arcybiskup. — Albo [moi krytycy] nie czytali tego, co napisałem, albo tego nie zrozumieli (…). Nasza katolicka wiara bardzo jasno mówi, że podczas Mszy, w czasie konsekracji następuje zmiana całej substancji chleba i wina w substancję Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa i że zmiana ta jest słusznie nazywa przeistoczeniem. Zatem odrzuciliśmy wszystkie inne wyjaśnienia: konsubstancjację, transsygnifikację, transfinalizację itd. Kościół z równą jasnością mówi o dziewictwie Maryi, matki Jezusa, Matki Boga, przed, podczas i po narodzinach Chrystusa” — stwierdził arcybiskup Müller (źródła: ewtnnews.com, rorate­‑caeli.blogspot.com, 6 i 7 sierpnia 2012).

Dotychczas nowy prefekt Kongregacji Nauki Wiary konsekwentnie odmawiał ustosunkowania się do swych budzących wątpliwości poglądów wyłożonych w szeregu publikacji. W wywiadzie dla EWTN arcybiskup Müller wprawdzie relacjonuje to, w co wierzy Kościół, ale np. wbrew tytułowi, jaki nadał tej informacji portal Rorate Caeli, w cytowanym wywiadzie nigdzie nie padają słowa: „Yes, I do believe in those things” (ang. „Tak, wierzę w to”). A szkoda.

Skip to content