Przejdź do treści

Niemcy: Dominikanki nauczające z Fanjeaux otworzyły szkołę w Rheinhausen

Siostry dominikanki nauczające przybyłe do Rheinhausen
W połowie sierpnia br. do miasteczka Rheinhausen w Badenii, gdzie swoją siedzibę ma przeorat FSSPX pw. św. Michała Archanioła, przybyły cztery siostry dominikanki nauczające z Fanjeaux. Siostry zostały tam zaproszone przez ks. przeora Piotra Langa, który powierzył im utworzenie i prowadzenie szkoły podstawowej.

Szkoła rozpoczęła działalność już 10 września br. W skromnej uroczystości otwarcia – oprócz księży Bractwa, sióstr dominikanek i rodziców uczniów – wziął udział burmistrz Rheinhausen dr Jerzy (Jürgen) Louis, który w prezencie powitalnym wręczył s. Marii OP, dyrektorce nowej placówki, plakietę z herbem gminy.

Do szkoły uczęszcza dwanaścioro dzieci – dziesięcioro do klasy I oraz dwoje do klasy IV.

Ks. Lang i dr Louis podczas spotkania z siostrami dominikankami i ich uczniami

Tradycyjna gałąź dominikanek szkolnych – Zgromadzenie Dominikanek Nauczających od Najświętszego Imienia Jezus w Fanjeux – powstała w 1975 r., gdy 19 sióstr opuściło dom macierzysty w Tuluzie, by kontynuować życie zakonne według niezreformowanej reguły i uczestniczyć w tradycyjnej liturgii. Obecnie wspólnota liczy ponad 180 sióstr i prowadzi osiem szkół – sześć we Francji, jedną w Stanach Zjednoczonych i jedną w Niemczech.

Przeorat św. Michała Apostoła w Rheinhausen powstał w 1994 r., by otoczyć opieką duszpasterską wiernych z Bryzgowii i powiatu Ortenau, a jego siedzibą jest dom podarowany przez matkę jednego z kapłanów Bractwa.W 2003 r. został poświęcony i wmurowany kamień węgielny pod kościół pw. św. Michała, a cztery lata później bp Bernard Tissier de Mallerais dokonał konsekracji nowej świątyni. Księża z Rheinhausen obsługują również kaplice św. Konrada w Offenburgu i św. Antoniego we Freiburgu (źródła: pius.info, rheinhausen.de, 22 września 2012).

Skip to content