Przejdź do treści

Niemcy: Komunikat FSSPX ws. „podatku kościelnego“

27 września br. w serwisie internetowym pius.info został opublikowany komunikat władz niemieckiego dystryktu FSSPX ws. podatku kościelnego. Zamieszczamy jego przekład in extenso:

Nie trzeba się długo się zastanawiać, by zrozumieć, że katolik jest wobec Boga zobowiązany do tego, by wspomagać finansowo instytucje i działalność Kościoła, do którego należy. Jednak w odniesieniu do obecnie obowiązujących regulacji [prawnych] można sformułować dwie krytyczne uwagi:

1. Sytuacja, w której to zobowiązanie jest egzekwowane pod przymusem, sprawia wrażenie, jakby zbawienie duszy zależało od określonych opłat. Czy nie znaleźliśmy się w sytuacji, która jest bliska symonii?

2. W sytuacji, w jakiej znajduje się dzisiejszy Kościół, pieniądze pochodzące z podatków są w ogromnej mierze nadużywane – są mianowicie w znacznym stopniu wykorzystywane na drogie przebudowy desakralizujące nasze historyczne świątynie, do organizowania niekatolickich nabożeństw, do finansowania gremiów, organizacji i publikacji, które nie tylko nie służą krzewieniu wiary, ale raczej ją rozrzedzają, rozwadniają i niszczą.

Czy finansowe wspieranie tego dzieła zniszczenia może być moralnym obowiązkiem? Bardzo dobrze rozumiemy tych wiernych, którzy z tego powodu opuszczają ten system, ale nie Kościół jako Mistyczne Ciało Chrystusa, w które zostali włączeni przez chrzest św. i do którego należą nie tylko poprzez finansową składkę, ale swym sercem, duszą i ciałem.

Ks. Franciszek Schmidberger, przełożony dystryktu niemieckiego FSSPX

Stuttgart, 27 września 2012

(źródło: pius.info, 27 września 2012)

Skip to content