Przejdź do treści

Deklaracja Papieskiej Komisji Ecclesia Dei

Papieska Komisja Ecclesia Dei korzysta z okazji, by ogłosić, że Bractwo Kapłańskie św. Piusa X w swoim ostatnim oficjalnym komunikacie [skierowanym do komisji] (z dn. 6 września 2012 r.) zasygnalizowało, że – aby przygotować odpowiedź na najnowsze propozycje Stolicy Apostolskiej – potrzebuje dodatkowego czasu na refleksję i studium.

Obecny etap rozmów pomiędzy Stolicą Apostolską a Bractwem poprzedziły trzy lata debat doktrynalnych i teologicznych, podczas których osiem razy spotkała się wspólna komisja, aby studiować i dyskutować m.in. nad kilkoma spornymi kwestiami dotyczącymi interpretacji niektórych dokumentów II Soboru Watykańskiego. Gdy debaty doktrynalne zostały podsumowane, stało się możliwe przejście do fazy dyskusji bardziej bezpośrednio ukierunkowanej na tak oczekiwane pojednanie Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X ze Stolicą Piotrową.

Inne przełomowe kroki w tym  pozytywnym procesie stopniowej reintegracji zostały poczynione przez Stolicę Apostolską już w 2007 r., wraz z rozszerzeniem nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego na [cały] Kościół powszechny przez motu proprio Summorum Pontificum, oraz w 2009 r. poprzez zniesienie ekskomunik. Zaledwie przed kilkoma miesiącami został osiągnięty kulminacyjny punkt na tej trudnej drodze, gdy 13 czerwca 2012 r. papieska komisja [Ecclesia Dei] przedstawiła Bractwu Kapłańskiemu św. Piusa X deklarację doktrynalną oraz projekt kanoniczej normalizacji jego statusu w Kościele katolickim.

Obecnie Stolica Apostolska oczekuje na oficjalną reakcję przełożonych Bractwa na obydwa dokumenty. Jest zrozumiałe, że po trwającym 30 lat oddzieleniu potrzeba czasu, aby przyswoić wagę tych ostatnich wydarzeń. Ponieważ Ojciec Święty Benedykt XVI pragnie wspierać i strzec jedność Kościoła [również] przez urzeczywistnienie długo oczekiwanego pojednania Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X ze Stolicą Piotrową – dramatycznej manifestacji munus Petrinum (‘prymatu św. Piotra’ – przyp. red.) w działaniu – potrzebne są cierpliwość, spokój, wytrwałość i zaufanie (źródło: press.catholica.va, 28 października 2012).

Skip to content