Przejdź do treści

Komunikat Domu Generalnego FSSPX w sprawie bp. Ryszarda Williamsona

Biskup Ryszard Williamson, który przez kilka ostatnich lat dystansował się od linii oraz władz FSSPX i odmawiał okazania szacunku i posłuszeństwa swoim prawowitym przełożonym, decyzją przełożonego generalnego i jego rady 4 października br. został wykluczony z Bractwa św. Piusa X. Biskupowi wyznaczono nieprzekraczalny termin, w którym miał złożyć deklarację posłuszeństwa; po jego upływie zapowiedział on publikację „listu otwartego” wzywającego przełożonego generalnego do ogłoszenia rezygnacji.

Podjęcie tej bolesnej decyzji było konieczne ze względu na troskę o wspólne dobro Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X i o zapewnienie mu dobrych rządów, zgodnie ze słowami abp. Lefebvre’a: „To jest niszczenie władzy. Jak można ją sprawować, jeśli trzeba prosić wszystkich członków, by wzięli udział w jej sprawowaniu?”.

Menzingen, 24 października 2012 r.

(źródło: dici.org, 24 października 2012)

Skip to content