Przejdź do treści

Niemcy: Instytut Św. Filipa Nereusza otworzył w Berlinie seminarium duchowne

Ks. dr Gerald Goesche ISPN podpisuje dekret erekcyjny Akademii Baroniusa
Latem tego roku ks. dr Gerald Goesche, przełożony Instytutu św. Filipa Nereusza (Institut St. Philipp Neri, ISPN), katolickiego tradycjonalistycznego zgromadzenia kapłańskiego, postanowił założyć w Berlinie niewielkie seminarium duchowne. Mieliby się w nim kształcić przede wszystkim kandydaci do kapłaństwa wstępujący w szeregi ISPN, ale byłoby ono otwarte również dla duchownych i kleryków spoza instytutu oraz dla zainteresowanych osób świeckich.

Dyrektorem nowo powstałej Akademii Baroniusza (niem. Baronius-Akademie) – bo taką nazwę nadano uczelni na cześć wybitnego oratorianina sł. Bożego Cezarego Baroniusza – został ustanowiony ks. dr Tomasz Jatzkowski. Ks. Jatzkowski otrzymał trudne zadanie szybkiego zorganizowania trzyletniego studium filozofii, a w dalszej perspektywie także kursu teologii. W tym dziele wspierają go naukowcy i nauczyciele akademiccy korzystający z posługi duszpasterskiej w kościele św. Afry. Rok akademicki 2012/2013 zainaugurowano 5 listopada.

Naukę w Akademii Baroniusza rozpoczęli dwaj klerycy ISPN – jeden z nich to Marcin Góral, przed laty brat zakonny FSSPX, później postulant i nowicjusz w zgromadzeniu Synów Najświętszego Odkupiciela (dawni Redemptoryści Zaalpejscy) – oraz kilkunastoosobowa, zróżnicowana wiekowo grupa osób świeckich  (źródło: institut-philipp-neri.de, 6 lipca i 13 listopada 2012).

Instytut Św. Filipa Nereusza powstał w 2003 r., a jego założycielami byli niegdysiejsi członkowie i współpracownicy Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. 26 maja 2004 r., decyzją kard. Dariusza Castrillona Hoyosa, ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, instytut został erygowany jako stowarzyszenie życia apostolskiego na prawie papieskim. W 2007 r. księża należący do instytutu objęli tradycjonalistyczną katolicką parafię św. Marcina w Püttlingen-Köllerbach (diecezja trewirska), obsługiwaną dotąd przez nieposiadającego statusu kanonicznego o. Bernarda Ulitzkę OFM, który również wstąpił w szeregi ISPN.

Skip to content