Przejdź do treści

USA: W Wirginii powstanie nowe seminarium Bractwa (film z napisami w języku polskim)

17 czerwca 2011 r. w amerykańskim seminarium Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w Winonie, podczas uroczystości związanych z udzieleniem święceń kapłańskich tamtejszym diakonom bp Bernard Fellay, przełożony generalny FSSPX, oficjalnie zapowiedział rozpoczęcie budowy nowego seminarium.

Konieczność zaradzenia niedostatkom lokalowym w Winonie, dokąd wciąż przybywają nowi kandydaci do kapłaństwa, odczuwano nie od dziś. Początkowo planowano rozbudowę istniejącego seminarium – przed laty powstały nawet wstępne plany architektoniczne, jednak obecnie, po upływie niemal dwóch dekad, okazały się one już archaiczne, niewystarczające i niezgodne z aktualnymi wymogami amerykańskiego prawa budowlanego, a ich zmiana i realizacja i tak pochłonęłaby znacznie ponad 10 mln USD. Odrzucono więc ten projekt, by nie narazić się na zarzut niegospodarności.

Rozważano również możliwość zakupienia jednego z wielu nieczynnych katolickich seminariów na terenie Stanów Zjednoczonych, jednak albo budynki, które brano pod uwagę, były w stanie wymagającym bardzo poważnych nakładów finansowych i, ze względu na technologie budowy, drogie w dalszym utrzymaniu, albo – w przypadku atrakcyjniejszych nieruchomości – oferty Bractwa były odrzucane bez podania przyczyn. Pojawił się też pomysł podzielenia seminarium i wybudowania drugiego, o wielkości zbliżonej do tego w Winonie, jednak ten projekt również zarzucono, gdyż jego realizacja wiązałby się z koniecznością podwojenia kadry profesorskiej. Poza tym – jak argumentowali kapłani doświadczeni w pracy z seminarzystami – lepiej jest zachować seminarium niepodzielone, by także starsi alumni mogli mieć wpływ na formację nowych kandydatów do kapłaństwa, dając seminaryjnym wychowawcom więcej możliwości oceny powołania alumnów zarówno ze starszych, jak i młodszych roczników.

Po rozważeniu wszystkich za i przeciw podjęto decyzję o wybudowaniu nowego kompleksu seminaryjnego. Budowa będzie sporym obciążeniem dla budżetu amerykańskiego dystryktu FSSPX: jej koszt jest szacowany na ok. 25 mln USD. Dużą część tej sumy Bractwo spodziewa się zgromadzić dzięki hojności wiernych, z których wielu już deklaruje swoją pomoc. Na szczęście nowe budynki przez kolejne lata nie będą generować kosztów związanych z ich konserwacją, co wydatnie zmniejszy ogólne koszty całej operacji. Stare seminarium w Winonie nie zostanie sprzedane, ale będzie wykorzystywane jako dom formacyjny i centrum rekolekcyjne.

http://www.youtube.com/watch?v=KgOS9m-SBHg&hl=pl&cc_lang_pref=pl&cc_load_policy=1

O ulokowaniu seminarium nieopodal Charlottesville zdecydowało kilka czynników, spośród których najważniejszymi były: możliwość zakupu w umiarkowanej cenie 700-hektarowej działki, zapewniającej nowemu seminarium całkowitą prywatność, piękne widoki na góry oraz utrzymująca się tam bardzo dobra pogoda. Pod uwagę wzięto także bliskość innych ośrodków naukowych i centrów kulturalnych, co może zostać wykorzystane w trakcie formacji seminaryjnej. Ponadto Charlottesville jest miejscowością dobrze skomunikowaną, w jej pobliżu znajdują się dwa porty lotnicze. Niebagatelne znaczenie miały również niskie podatki od nieruchomości, działalności rolniczej i zysków z wyrębu drewna, co pozwoli ograniczyć koszty bieżącego utrzymania. Wreszcie – co także istotne – nowi sąsiedzi Bractwa w pełni popierają stworzenie w tej okolicy katolickiego seminarium, co sprawiło, że lokalne władze bardzo szybko wydały konieczne pozwolenia budowlane (źródło: sspxseminary.org, wrzesień 2011).

Skip to content