Przejdź do treści

Polska: Pierwsze oblacje ks. Konstantyna Najmowicza FSSPX (galeria fotograficzna)

Ks. Konstantyn Najmowicz FSSPX

Ósmy grudnia, święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, to dzień, w którym duchowni Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X składają swoje oblacje, czyli akty poświęcenia się służbie Bożej w zgromadzeniu (księża FSSPX nie składają ślubów). Oblacje mają charakter czasowy lub wieczysty. Najczęściej takie uroczystości odbywają się w seminariach, gdy ofiarują się klerycy, jednak co pewien czas również w przeoratach mają miejsce oblacje duchownych, którzy formację seminaryjną odbyli w seminariach diecezjalnych lub zakonnych i w szeregi Bractwa pragną wstąpić już jako kapłani.

Tym razem taka uroczystość miała miejsce w kościele FSSPX pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.Panny w Warszawie. Przed trzema dniami, 8 grudnia br., podczas Mszy św. celebrowanej przez ks. Karola Stehlina z asystą księży Łukasza Szydłowskiego (dk.) i Dawida Wierzyckiego (sdk.) swoją oblację złożył ks. Konstantyn Najmowicz.

Ks. Najmowicz święcenia kapłańskie przyjął z rąk kard. Henryka Gulbinowicza jako członek zakonu karmelitów bosych; później, gdy odkrył tradycyjną Mszę św., przez pewien czas współpracował z Instytutem Dobrego Pasterza, a przed rokiem zadeklarował chęć wstąpienia do Bractwa św. Piusa X (źródło: informacja własna, grudzień 2012).

Poniżej zamieszczamy fotografie z uroczystości.

Serdecznie dziękujemy autorowi fotografii, panu Tomaszowi Woźniakowi, za uprzejmą zgodę na ich publikację.

 

Skip to content