Przejdź do treści

Kontrowersje wokół wypowiedzi bp. Fellaya

28 grudnia 2012 r. w Ontario w Kanadzie bp Bernard Fellay, przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, wygłosił konferencję, podczas której powiedział, że wśród przeciwników nadania FSSPX statusu kanonicznego znalazły się również siły spoza Kościoła, znane ze swego sprzeciwu wobec katolickiej doktryny. Biskup wymienił tu „Żydów, masonów i modernistów”, nazywając ich „wrogami Kościoła” – co spotkało się z gwałtowną reakcją mediów oraz Centrum Szymona Wiesenthala.

5 stycznia 2013 r. na stronach internetowych amerykańskiego dystryktu FSSPX opublikowano komunikat prasowy wyjaśniający, że „termin «wrogowie» został użyty przez  bp. Fellaya w oczywisty sposób w znaczeniu religijnym i odnosi się do każdej grupy czy denominacji religijnej sprzeciwiającej się misji Kościoła katolickiego i jego staraniom o zbawienie dusz. Religijny kontekst tego stwierdzenia stanowią słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii: «Kto nie jest ze mną, przeciwko mnie jest, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza» (Mt 12, 30). W odniesieniu do Żydów komentarz bp. Fellaya dotyczył liderów organizacji żydowskich, a nie narodu żydowskiego, jak to sugerowali dziennikarze”.

Warto tu zauważyć, że w sprawie wzajemnych relacji Rzymu i FSSPX publicznie wypowiadało się co najmniej dwóch wpływowych Żydów. 26 stycznia 2010 r. naczelny rabin Rzymu Ryszard Di Segni wystosował ultimatum, w którym ogłosił, że „jeśli zawarcie pokoju z lefebrystami ma oznaczać rezygnację z tego, o co zabiegał Sobór, to Kościół będzie musiał zdecydować – oni albo my!”. Rabin Di Segni powiedział to kilka dni po wizycie Benedykta XVI w rzymskiej synagodze, w przeddzień Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście. Z kolei 10 listopada 2011 r. rabin Dawid Rosen, przedstawiciel Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego (American Jewish Committee) odpowiedzialny za dialog z innymi religiami, oświadczył, że ewentualny powrót Bractwa do Kościoła katolickiego nie może prowadzić do kompromisu w dziedzinie soborowej deklaracji Nostra aetate, stanowiącej podstawę dialogu międzyreligijnego (informowaliśmy o tym w notatce Troski i zapewnienia rabina Rosena) (źródło: dici.org 18 stycznia 2013).

Skip to content