Przejdź do treści

Francja: Święcenia kapłańskie w Paryżu

Ks. Bertrand Lundi FSSPX
Ks. Bertrand Lundi FSSPX

27 stycznia br. w paryskim kościele Saint-Nicholas-du-Chardonnet bp Bernard Fellay, przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, udzielił święceń kapłańskich diakonowi Bertrandowi Lundiemu. Pochodzący z Paryża ks. Lundi przygotowywał się do kapłaństwa w północnoamerykańskim seminarium FSSPX w Winonie.

Podczas Mszy św. biskupowi Fellayowi asystowali: jako diakon ks. Alan Marek Nély (drugi asystent przełożonego generalnego FSSPX), jako subdiakon ks. Iwon Le Roux (rektor seminarium św. Tomasza z Akwinu), jako prezbiter-asystent ks. Reginald de Cacqueray (przełożony francuskiego dystryktu FSSPX), a jako diakoni honorowi ks. Krystian Bouchacourt (przełożony dystryktu południowoamerykańskiego FSSPX) oraz ks. Ludwik Maria Turpault (wykładowca w szkole NMP Gwiazdy Zarannej w Eguelshardt w Lotaryngii). Księdzu Lundiemu asystował ks. Hieronim Le Noac’h, dyrektor szkoły św. Józefa w Montréal w Langwedocji.

Na okoliczność przyjęcia święceń kapłańskich ks. Lundi przywdział ornat ozdobiony herbem Ojca Świętego Benedykta XVI. Przy tej okazji w komentarzu zamieszczonym we francuskojęzycznym serwisie TradiNews przypomniano, że nie jest to gest w historii Bractwa odosobniony – przykładowo w Wielką Sobotę 1980 r. abp Lefebvre poświęcił w kościele seminaryjnym w Ecône paschał ozdobiony herbem papieża Jana Pawła II (źródła: laportelatine.org, tradinews.blogspot.com, 29 i 31 stycznia 2013).

Galerię fotograficzną ilustrującą święcenia kapłańskie ks. Lundiego można zobaczyć w portalu francuskiego dystryktu FSSPX La Porte Latine.

Skip to content