Przejdź do treści

Nowenna w intencji wyboru nowego papieża

sede vacantePrzed zbliżającym się konklawe i wyborem nowego papieża bp Bernard Fellay, przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, zwrócił się do wszystkich księży i wiernych związanych z FSSPX, żeby odprawiając w dniach 1–9 marca nowennę modlitewną upraszali Wszechmogącego Boga, by wyborowi nowego papieża towarzyszyły Jego szczególne łaski.

Nowenna składa się z hymnu do Ducha Świętego Veni Creator Spiritus, kolekty ze Mszy wotywnej w intencji wyboru papieża oraz trzech wezwań, jak następuje:

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,

Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.

Niebieską łaskę zesłać racz

Sercom, co dziełem są Twych rąk.

 

Pocieszycielem jesteś zwan

I najwyższego Boga dar.

Tyś namaszczeniem naszych dusz,

Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

 

Ty darzysz łaską siedemkroć,

Bo moc z prawicy Ojca masz,

Przez Boga obiecany nam,

Mową wzbogacasz język nasz.

 

Światłem rozjaśnij naszą myśl,

W serca nam miłość świętą wlej

I wątłą słabość naszych ciał

Pokrzep stałością mocy Twej.

 

Nieprzyjaciela odpędź w dal

I Twym pokojem obdarz wraz.

Niech w drodze za przewodem Twym

Miniemy zło, co kusi nas.

 

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,

Daj, by i Syn poznany był.

I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,

Niech wyznajemy z wszystkich sił.

 

Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,

Synowi, który zmartwychwstał,

I Temu, co pociesza nas,

niech hołd wieczystych płynie chwał.

Amen.

 

V/ Ześlij Ducha Twego a powstanie życie.

R/ I odnowisz oblicze ziemi.

 

Módlmy się. Pokornie błagamy Cię, Panie, abyś w swojej niezmierzonej dobroci raczył dać świętemu Kościołowi rzymskiemu papieża, który by się Tobie podobał dzięki swej gorliwej troskliwości względem nas, a pośród swego ludu cieszył się stałą czcią dla Twego Imienia dzięki swym mądrym rządom. Przez naszego Pana…

 

Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Św. Piusie V, módl się za nami!

Św. Piusie X, módl się za nami!

(źródło: dici.org, 27 lutego 2013)

Skip to content