Przejdź do treści

Szwajcaria: Kuriozalny dekret bp. Moreroda

Bp Karol Morerod OP, ordynariusz Lozanny, Genewy i Fryburga
Bp Karol Morerod OP, ordynariusz Lozanny, Genewy i Fryburga

20 stycznia br. bp Karol Morerod OP, ordynariusz Lozanny, Genewy i Fryburga, a w latach 2009–2011 członek watykańskiej komisji ds. rozmów doktrynalnych z Bractwem Kapłańskim św. Piusa X, podpisał dekret regulujący kwestię używania przez przedstawicieli „innych religii, wyznań i grup religijnych, a także Bractwa św. Piusa X” kościołów i kaplic w jego diecezji. Dekret głosi m.in., że:

„2. Używanie [kościołów i kaplic] przez inne kościoły chrześcijańskie lub wspólnoty kościelne

2.1. Na podstawie wskazań Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu z dnia 25 marca 1993 r. (nr 137), zezwolenie na oddanie kościołów i kaplic do dyspozycji wspólnot należących do innych wyznań chrześcijańskich może zostać wydane ze względu na pilną potrzebę duszpasterską. Jeśli wystąpi wspomniana potrzeba duszpasterska, kościoły i kaplice mogą być oddawane tylko do dyspozycji wspólnot chrześcijańskokatolickich (odłam starokatolików – przyp. red.), ewangelicko-reformowanych, luterańskich, prawosławnych i anglikańskich.

3. Używanie [kościołów i kaplic] przez członków Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X

3.1. Ekskomunika zadeklarowana w odniesieniu do biskupów Bractwa w dniu 30 czerwca 1988 r. została zniesiona na mocy dekretu Kongregacji ds. Biskupów z 21 stycznia 2009 r.

3.2. W swoim liście «do biskupów Kościoła katolickiego dotyczącym zniesienia ekskomuniki czterech biskupów wyświęconych przez arcybiskupa Lefebvre’a» z 10 marca 2009 r. papież Benedykt XVI napisał: «Fakt, że Bractwo Kapłańskie św. Piusa X nie ma w Kościele statusu kanonicznego, nie opiera się ostatecznie na względach dyscyplinarnych, lecz doktrynalnych. Dopóki Bractwo nie ma w Kościele statusu kanonicznego, także zrzeszeni w nim duchowni nie pełnią godziwie posługi w Kościele» (suspensio a divinis).

3.3. Z wyżej wymienionych powodów zabrania się kapłanom Bractwa św. Piusa X używania katolickich kościołów i kaplic do jakiejkolwiek posługi kapłańskiej, w szczególności do szafowania sakramentów.

4. Używanie [kościołów i kaplic] przez niechrześcijańskie wspólnoty religijne

4.1. Prośbom o możliwość używania kościołów i kaplic przez wspólnoty należące do religii niechrześcijańskich należy odmawiać” (źródło: rorate-caeli.blogspot, 2 lutego 2012).

 

Dekret bp. Moreroda w jęz. francuskim [PDF]

Czytaj również: Bractwo Św. Piotra obejmuje kanonicznie bazylikę Matki Bożej Fryburskiej

Skip to content