Przejdź do treści

Filipiny: Budowa kościoła dla nowicjatu pw. św. Bernarda (galerie fotograficzne)

Ks. Konrad Daniels FSSPX symbolicznie rozpoczyna budowę nowego kościoła w Iloilo
Ks. Konrad Daniels FSSPX symbolicznie rozpoczyna budowę nowego kościoła w Iloilo

W Iloilo, w samym sercu Filipin, Bractwo Kapłańskie św. Piusa X rozpoczęło budowę kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryi. Pokonując poważne trudności związane z koniecznością osuszenia i ustabilizowania gruntu, ks. Konrad Daniels, przełożony nowicjatu pw. św. Bernarda, chce nie tylko zapewnić tamtejszym wiernym godną świątynię, ale przede wszystkim właściwe miejsce dla prowadzenia życia duchowego, posługi i formacji nowicjuszy pragnących zostać braćmi FSSPX.

W broszurze zatytułowanej Budowa kościoła. Duży projekt ks. Daniels pisze o tym tak: „Nowicjat pw. św. Bernarda nie zmienił się i się nie zmieni! Powstał dla formacji braci zakonnych i wciąż pozostaje to naszym celem. Kościół potrzebuje zakonników. Kościół nie może się bez nich obyć. Ukryty i wypełniający najpospolitsze obowiązki zakonnik jednoczy swe serce z Bogiem we wszystkim, co robi. Tego właśnie wymaga jego poświęcenie się Panu. Kościół – pozwalając mu złożyć śluby – w zamian wymaga nieustannego aktu ofiarowania. Najważniejsze miejsce takiego ofiarowania znajduje się przy ołtarzu, na którym Jezus Chrystus, nasz Pan, składa samego siebie jako baranka. Tam brat zakonny rozpoczyna swoje życie, tam je prowadzi i tam je kończy. Zaprawdę, bez ołtarza brat zakonny jest niczym. Bez ołtarza jego życie i poświęcenie jest bez znaczenia.

Oto dlaczego rozpoczęliśmy budowę kościoła. To, czy będzie wielu wiernych, czy nie będzie ich wcale, nie ma większego znaczenia wobec ogromnego znaczenia, jakie budynek kościoła odgrywa w życiu nowicjatu. Jest on domem konsekrowanej duszy. Mamy nadzieję, że z Bożym błogosławieństwem budowa zostanie zakończona w ciągu dwóch lat.

Aby tak się stało i ze względu na te dusze, modlimy się tylko o dwie rzeczy: o wielu młodych ludzi, którzy z otwartymi sercami przyjdą do tego nowicjatu, aby oddać swe życie Bogu i Kościołowi, a także o hojny lud, zdolny pomóc nam w sfinansowaniu budowy tej świątyni dla większej chwały Bożej. Niech Was błogosławi Bóg i Jego Święta Matka” (źródło: pius.info, 17 i 18 marca 2013).

Na stronie internetowej niemieckiego dystryktu FSSPX są dostępne dwie galerie fotograficzne: pierwsza ilustruje budowę kościoła nowicjackiego, a druga życie samego nowicjatu.

Skip to content