Przejdź do treści

Komunikat Domu Generalnego FSSPX z okazji wyboru papieża Franciszka

Papież Franciszek tuż po wyborze
Papież Franciszek tuż po wyborze

Na wieść o wyborze papieża Franciszka członkowie Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X wznoszą prośby do Boga Wszechmogącego, aby obficie obdarzył nowego Biskupa Rzymu łaskami potrzebnymi do wykonywania tej trudnej posługi.

Niech nowy papież, umocniony Bożą Opatrznością, „utwierdza braci w wierze” [1. Łk 22,32.] z taką mocą, z jaką św. Pius X uczynił to na początku swego pontyfikatu, mówiąc: „Nie pragniemy być niczym innym i przy Bożej pomocy niczym innym dla społeczności ludzkiej nie będziemy, jeno służebnikiem Boga, którego władzę przedstawiamy. Sprawa Boża naszą jest sprawą: dla niej postanowiliśmy poświęcić wszystkie siły nasze i nawet życie samo” [2. Św. Pius X, encyklika E supremi apostolatus z 4 października 1903 r.].

Św. Franciszek z Asyżu, którego imię przyjął nowo wybrany papież, usłyszał, jak Ukrzyżowany Zbawiciel mówi do niego: „Franciszku, idź i odbuduj Mój Kościół”. W takim duchu biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice związani z Bractwem Świętego Piusa X pragną zapewnić Ojca Świętego o swoim synowskim pragnieniu «odnowienia wszystkich rzeczy w Chrystusie, aby Chrystus był wszystkim we wszystkich” [3. Ef 1,10 i Kol 3,11.] według swoich możliwości, z miłości do świętego Kościoła rzymskokatolickiego.

Menzingen, 13 marca 2013 r. (źródło: dici.org, 13 marca 2013).

Skip to content