Przejdź do treści

Nowenna przed oddaniem FSSPX pod opiekę św. Józefa

Logo FSSPX19 marca br. nastąpi uroczyste oddanie Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X pod opiekę św. Józefa, Patrona i Opiekuna Kościoła Powszechnego. Decyzja o dokonaniu zawierzenia zapadła podczas ubiegłorocznej, lipcowej kapituły generalnej FSSPX.

Poniżej prezentujemy akt poświęcenia Bractwa św. Józefowi; ponadto każdego dnia rozpoczynającej się jutro nowenny będziemy publikować teksty zaproponowane przez bp. Bernarda Fellaya, przełożonego generalnego Bractwa, poświęcone osobie Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Opiekuna Zbawiciela, a mające dopomóc w duchowym przygotowaniu się do tego wydarzenia. Czytelnik znajdzie wśród nich oficjalne dokumenty Magisterium, dwie eulogie Bossueta oraz komentarz o. Garrigou-Lagrange’a La Mère du Sauveur et notre vie intérieure („Matka Zbawiciela i życie duchowe”). Całość jest już dostępna do pobrania w postaci pliku PDF.

 

Akt poświęcenia Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X św. Józefowi, Patronowi Kościoła Powszechnego

O chwalebny święty Józefie, Oblubieńcu Niepokalanej Dziewicy, przybrany ojcze Syna Bożego, ustanowiony głową Świętej Rodziny i wyniesiony jako Niebiański Patron Kościoła Powszechnego.

Ty, którego wiara zwyciężyła wątpliwości, którego sprawiedliwość dorównała czystości, którego posłuszeństwo było sługą mądrości, którego siła szła w parze z roztropnością i którego wielkoduszność współzawodniczyła z pokorą.

Wzorze pracujących, wspomożycielu walczących, wzbudzający trwogę demonów posłanych przeciwko dziełu Odkupiciela; Ty, który użyłeś wszystkich swych cnót, aby chronić Boga-Człowieka przed wielkimi niebezpieczeństwami i  który z wysokości bronisz Jego Mistycznego Ciała narażonego na nieustanne ataki jego wrogów – spójrz na tę niewielką cząstkę owczarni Chrystusowej, którą swoją nieprzeniknioną wolą Bóg powołał  do obrony katolickiego kapłaństwa i wiary.

Świadome swej nicości i ożywiane bezgraniczną ufnością w potęgę Twej opieki, o błogosławiony Patriarcho Józefie, Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X poświęca się Tobie wraz ze wszystkimi swoimi członkami i dziełami, aby przysporzyć Ci chwały i wielbić cnoty.

Racz w zamian, o najhojniejszy włodarzu darów Króla Chwały, udzielić tej małej rodzinie tych samych dobrodziejstw, które dzięki swemu ojcostwu uzyskujesz dla całego Kościoła: racz uczynić Bractwo swoim własnym, utwierdzaj je w wierności statutom, spraw, aby żyło i krzewiło Ofiarę Ołtarza, wzbogacaj jego duchowość, umacniaj jego członków w świętości i czystości właściwej ich stanowi, umacniaj je w świętych trudach pracy apostolskiej, prowadź w walce za wiarę, niwecz zasadzki wroga i spraw, by służyło [jedynie] dobru Kościoła.

Racz również, nasz wierny Orędowniku, uczynić ten pokorny legion działających na rzecz zachowania Kościoła niezawodnym oparciem dla papieża w jego misji utwierdzenia braci w pewnym i pełnym wyznaniu wiary Piotra: „Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego”.

O Ty, którego Opatrzność postawiła u boku Maryi, naszej Królowej, spraw, abyśmy przez Twoje przemożne wstawiennictwo u Jezusa, Najwyższego Kapłana i Króla Wiecznej Chwały, mogli żyć i głosić – ze wszystkimi ich rzeczywistymi skutkami – bóstwo, kapłaństwo i królewskość tegoż Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg na wieki wieków. Amen.

Skip to content