Przejdź do treści

Polska: Oblacje s. Hildegardy, oblatki FSSPX

S. Hildegarda Zajączkowska, oblatka FSSPX
S. Hildegarda Zajączkowska, oblatka FSSPX

Święto Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny to święto patronalne Sióstr Oblatek Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X i dzień, w którym odnawiają one swoje przyrzeczenia czyli akty poświęcenia się służbie Bożej w FSSPX. Tym razem taka uroczystość miała miejsce w kaplicy pw. św. Józefa w Poznaniu.

Przed trzema dniami, 15 września br., podczas Mszy św. celebrowanej przez ks. Jana Jenkinsa, swoją oblację złożyła s. Hildegarda Zajączkowska, która na co dzień posługuje w przeoracie bł. Zefiryna w Bajerzu. Po odśpiewaniu Credo celebrans dokonał wystawienia Najświętszego Sakramentu, a s. Hildegarda złożyła następujące przyrzeczenie:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przenajświętsza i godna uwielbienia Trójco, upadam przed Tobą na kolana, oddaję Ci cześć i składam dziękczynienie za wszelkie dobrodziejstwa, którymi mnie napełnić raczyłaś. Świadoma mej niegodności i nędzy, przychodzę do Ciebie Panie Jezu i błagam, żebyś przez zasługi Twojej Świętej Męki i przez zasługi Twej Matki Współbolejącej uczynił ten akt ofiarowania miłym Bogu. Składam Ci w ofierze całą siebie, moje życie, wszystko co mam, wszystko czym jestem, na większą Twą chwałę mój Boże i dla zbawienia duszy mojej, dla zbawienia wszystkich dusz, a zwłaszcza za uświęcenie kapłanów i tych, którzy się do kapłaństwa przygotowują. Chcę, o Matko Boża Współcierpiąca, zjednoczyć moją ofiarę z Twoją, gdy stojąc u stóp Krzyża oddałaś się na ofiarę wraz z Twoim Boskim Synem. Składam w Twoje ręce moje radości, moje smutki i wszelkie przeciwności, bym za Twoim przemożnym wstawiennictwem otrzymać mogła przebaczenie mych win. Składam to również jako zadośćuczynienie za wszystkie świętokradztwa i opuszczenia dusz szczególnie Bogu poświęconych. To w tych intencjach i z takim usposobieniem składam moje oddanie:

Ja, siostra Hildegarda Zajączkowska, ofiaruję się na rok, aż do 15 września Roku Pańskiego 2014, jako Oblatka Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Przyrzekam zachowywać statuty Bractwa, szczególnie w tym, co dotyczy cnót: posłuszeństwa ubóstwa i czystości.

Matko Boża Współcierpiąca, święty Józefie, święty Piusie X, moi Aniołowie Stróżowie, raczcie mi przyjść z pomocą, bym dochowała wierności moim przyrzeczeniom, ażebym oddając ostatnie tchnienie mogła być przyjęta do udziału z Wami w wiecznej szczęśliwości. Amen.

S. Hildegarda z grupą dzieci i młodzieży uczestniczących w katechezie po niedzielnej Mszy św.
S. Hildegarda z dziećmi i młodzieżą uczestniczącą w katechezie po niedzielnej Mszy św.

Wspólnotę oblatek Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w 1973 r. założył abp Marceli Lefebvre w odpowiedzi na prośby sióstr z różnych zakonów i zgromadzeń, proszących o zapewnienie im możliwości realizacji powołania zakonnego w duchu nieskażonym modernizmem, w wolności od nasilającej się po II Soborze Watykańskim presji na „przystosowaną odnowę życia zakonnego”, która dla większości klasztorów okazała się zgubna. Pierwszą zakonnicą, która zapukała do furty seminarium w Ecône, była s. Maria Bernarda, Francuzka ze Zgromadzenia Sióstr Szpitalnych Miłosierdzia. Z czasem w szeregi oblatek zaczęto przyjmować nie tylko siostry zakonne, ale również dojrzałe świeckie kobiety, które pragnęły poświęcić się służbie Bożej. Oblatki nie posiadają własnej hierarchii zakonnej, ich przełożonym jest przełożony generalny FSSPX, a pracując w domach Bractwa podlegają ich przeorom, którzy – gdy sióstr jest więcej niż trzy – mogą wyznaczyć spośród nich przełożoną. Wstępując do wspólnoty siostry odbywają rok postulatu i rok nowicjatu – ich dom formacyjny mieści się w Szwajcarii, w odległej o 25 km od Ecône miejscowości Salvan. Przez pierwsze sześć lat siostry odnawiają oblacje co roku, a później co trzy lata; po dziewięciu latach mogą prosić o możliwość złożenia oblacji wieczystych. Siostra Hildegarda jest obecnie jedyną Polką pośród oblatek FSSPX, a w przeoracie w Bajerzu posługuje od października 2011 r. (źródła: fsspx.org, informacje własne, wrzesień 2013).

Skip to content