Przejdź do treści

Argentyna: Oświadczenie ks. Bouchacourta FSSPX w sprawie spotkania międzyreligijnego w katedrze w Buenos Aires

Fasada katedry pw. Trójcy Przenajświętszej w stolicy Argentyny Buenos Aires
Fasada katedry Trójcy Przenajświętszej
w Buenos Aires

13 listopada br. w katedrze metropolitalnej w Buenos Aires w Argentynie miało miejsce chrześcijańsko-żydowskie spotkanie międzyreligijne, zorganizowane dla upamiętnienia 75. rocznicy tzw. nocy kryształowej – pogromu Żydów inspirowanego i organizowanego przez władze III Rzeszy Niemieckiej. W latach ubiegłych podobnym spotkaniom przewodniczył rabin Abraham Skórka i abp Jerzy Mariusz Bergoglio (obecnie papież Franciszek); w tym roku stronę żydowską reprezentował rabin Aleksander Awruj, a katolicką – obecny ordynariusz Buenos Aires abp Mariusz (Mario) Poli. W katedrze byli również obecni przedstawiciele wspólnot protestanckich: ewangelików, luteran i metodystów.

Argentyńskie środowiska katolickich tradycjonalistów wzywały abp. Poliego, aby zrezygnował z organizowania podobnych spotkań w katedrze. Ponieważ apele nie odniosły żadnego rezultatu, grupa ok. 40 wiernych związanych z miejscowym apostolatem Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X wkroczyła do katedry podczas wspomnianego spotkania i w geście protestu zaczęła odmawiać modlitwę różańcową.

Protest młodych katolików media nazwały „aktem antysemickim”. W związku z tym ks. Krystian Bouchacourt, przełożony południowoamerykańskiego dystryktu FSSPX, wydał następujące oświadczenie:

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X przypomina nauczanie zawarte w encyklice Mortalium animos papieża Piusa XI, która wciąż jest dostępna na oficjalnej stronie Stolicy Świętej:

„[Pewne koła] wychodzą z założenia, dla nich nie ulegającego wątpliwości, że bardzo rzadko tylko znajdzie się człowiek, któryby nie miał w sobie uczucia religijnego, widocznie żywią nadzieję, że mimo wszystkie różnice zapatrywań religijnych, nie trudno będzie, by ludzie przez wyznawanie niektórych zasad wiary, jako pewnego rodzaju wspólnej podstawy życia religijnego w braterstwie się zjednali.

W tym celu urządzają, zjazdy, zebrania i odczyty z nieprzeciętnym udziałem słuchaczy i zapraszają na nie dla omówienia tej sprawy wszystkich, bez różnicy, pogan wszystkich odcieni, jak i chrześcijan, ba, nawet tych, którzy – niestety – odpadli od Chrystusa, lub też uporczywie przeciwstawiają się Jego Boskiej naturze i posłannictwu. Katolicy nie mogą żadnym paktowaniem pochwalić takich usiłowań, ponieważ one polegają na błędnym zapatrywaniu, że wszystkie religie są mniej lub więcej dobre i chwalebne, o ile, że one w równy sposób, chociaż w różnej formie, ujawniają i wyrażają nasz przyrodzony zmysł, który nas pociąga do Boga i do wiernego uznania Jego panowania. Wyznawcy tej idei nie tylko są w błędzie i łudzą się, lecz odstępują również od prawdziwej wiary, wypaczając jej pojęcie i wpadając krok po kroku w naturalizm i ateizm. Z tego jasno wynika, że od religii przez Boga nam objawionej, odstępuje zupełnie ten, ktokolwiek podobne idee i usiłowania popiera.

Nie żywiąc żadnego rodzaju niechęci wobec jakiejkolwiek wspólnoty religijnej, Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X stosuje się do niezmiennego nauczania [Kościoła] i stanowczo sprzeciwia się organizowaniu spotkań międzyreligijnych w świątyniach katolickich (tekst polski za: opoka.org.pl)

Poniżej amatorski film, przedstawiający to wydarzenie:
Skip to content