Przejdź do treści

1 stycznia 2014 r. rozpoczyna się Krucjata różańcowa

Logo-FSSPX11W ostatnim Liście do Przyjaciół i Dobroczyńców bp Bernard Fellay, przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, ogłosił kolejną Krucjatę różańcową – tym razem duchowieństwo, zakonnicy i zakonnice oraz wierni związani z FSSPX mają odmówić pięć milionów różańców jako wynagrodzenie za zniewagi wobec czci Najświętszej Maryi Panny i Jej Serca jako Dziewicy i Matki Bożej, prosząc o szczególną opiekę Niepokalanego Serca N.M.Panny nad Bractwem Kapłańskim św. Piusa X i jego apostolatem, o uznanie praw Tradycji w Kościele i o tryumf N.M.Panny przez poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. Ogłaszając krucjatę bp Fellay wezwał do podjęcia środków do własnego uświęcenia: modlitwy i ofiarowania się, jak tego zażądała Matka Boża podczas objawień w Fatimie, pilnego wypełniania obowiązków stanu i rozwijania w sobie ducha ofiary w zjednoczeniu z Ofiarą Mszy św.

Rozpoczynająca się krucjata będzie trwać od najbliższej środy, czyli dnia Oktawy Bożego Narodzenia, do święta Zesłania Ducha Świętego, które w nadchodzącym roku 2014 przypada w niedzielę 8 czerwca. Uczestnicy krucjaty są proszeni o pobranie broszury (w formacie PDF), wydrukowanie jej, systematyczne wypełnianie, a po zakończeniu krucjaty odesłanie informacji o liczbie odmówionych dziesiątek do przeoratu FSSPX w Warszawie.

Skip to content