Przejdź do treści

Argentyna: Śluby w nowicjacie sióstr FSPX w Pilar (galeria fotograficzna)

S. Maria Michalina ze Zgromadzenia Sióstr FSPX składa pierwsze śluby zakonne
S. Maria Michalina ze Zgromadzenia Sióstr FSSPX składa pierwsze śluby zakonne

24 listopada br. w hiszpańskojęzycznym nowicjacie Zgromadzenia Sióstr Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w Pilar w Argentynie odbyły się uroczystości związane ze złożeniem pierwszych ślubów przez jedną z nowicjuszek – siostrę Marię Michalinę.

Podczas uroczystej Mszy św. celebrowanej przez ks. Krystiana Bouchacourta, przełożonego południowoamerykańskiego dystryktu FSSPX, odśpiewano uroczyste Te Deum, a później s. Maria Michalina złożyła przed celebransem śluby posłuszeństwa, ubóstwa i czystości; zmieniła również biały welon nowicjuszki na czarny welon profeski. Ceremonia stanowiła zwieńczenie formacji, którą s. Maria Michalina przeszła w ramach dwuletniego postulatu i nowicjatu – teraz zostanie skierowana do posługi w jednym z domów Bractwa św. Piusa X.

Na stronie południowoamerykańskiego dystryktu FSSPX można zobaczyć galerię fotograficzną ilustrującą to kameralne, ale piękne wydarzenie – na antypodach obecnie panuje lato i uroczystości miały miejsce przy ołtarzu polowym zbudowanym w ogrodzie nowicjatu.

Nowicjat Zgromadzenia Sióstr FSSPX mieści się w Pilar na przedmieściach stołecznego Buenos Aires i nosi wezwanie Nuestra Señora del Pilar (hiszp. Matka Boża na Kolumnie), której najważniejsze sanktuarium, znane w całym świecie hiszpańskojęzycznym, znajduje się w Saragossie w Hiszpanii. Według legendy św. Jakub Apostoł usiłował nawrócić na chrześcijaństwo mieszkańców Caesaraugusta (dziś Saragossa), ale jego starania odnosiły nikły efekt. Zniechęcony chciał wracać do Jerozolimy, ale objawiła mu się Matka Boża na słupie niesionym przez aniołów i poleciła nie poddawać się. Powiedziała wówczas: „Synu, to miejsce jest przeznaczone do oddawania Mi czci. Dzięki tobie na Moją pamiątkę ma tu zostać wzniesiony kościół. Troszcz się o tę kolumnę, na której Ja jestem, ponieważ Mój Syn, a twój Mistrz, nakazał aniołom, aby przynieśli ją z nieba. Przy tej kolumnie postawisz ołtarz. W tym miejscu, przez Moją modlitwę i wstawiennictwo, moc Najwyższego będzie dokonywać niezwykłych znaków i cudów, szczególnie dla tych, którzy będą Mnie wzywać w swoich potrzebach. Kolumna ta będzie stać tutaj aż do skończenia świata”.

Skip to content