Przejdź do treści

Argentyna: Zapowiedź święceń dziewięciu nowych kapłanów FSSPX

Kandydaci do święceń kapłańskich z seminarium FSSPX w La Reja (od lewej: )
Diakoni przygotowujący się do święceń kapłańskich
w seminarium FSSPX w La Reja
(od lewej: J. Estevez, P. Nantambwe, F. Rivero,
A. Mendes, J. Jiménez, P. Roldán, D. Baquerizo,
L. Rodríguez, J. Mota).

Zgodnie z informacją podaną przez ks. Dawida Pagliaraniego FSSPX, rektora seminarium duchownego pw. Najświętszej Maryi Panny Współodkupicielki w La Reja w Argentynie, w tym roku święcenia kapłańskie otrzyma dziewięciu diakonów, którzy tam studiowali i byli formowani: Jesus Estevez z Dominikany, Pius Nantambwe z Zimbabwe, Aureliusz Mendes z Brazylii, Józef Maria Jiménez z Hiszpanii, Dawid Baquerizo ze Stanów Zjednoczonych, Ludwik Rodríguez i Józef Mota z Meksyku oraz Ferdynand Rivero i Piotr Roldán z Argentyny.

Uroczystości odbędą się 21 grudnia w kościele seminaryjnym w La Reja; diakoni przyjmą święcenia z rąk bp. Bernarda Tissier de Mallerais’go FSSPX. Tego dnia przypada sobota Suchych Dni Adwentu, która już w V w. została wyznaczona przez papieża Gelazego jako dzień udzielania święceń kapłańskich. Modlitwy i pokuta wiernych mają na celu uzyskanie łask dla przyszłych sług ołtarza.

Skip to content