Przejdź do treści

Łotwa: Wizyta bp. Bernarda Fellaya w Rydze

Bp Fellay w otoczeniu niektórych duchownych przybyłych do Rygi. Po lewicy biskupa siedzi ks. Łukasz Weber, po prawicy o. Walery, obok bp. stoi o. Jan Maria; w tylnym rzędzie od lewej stoją: diakon, ks. Jan Pezutti, o. Damian Maria, ks. Raivo Kokis i ks. Marek Potvin
Bp Bernard Fellay w otoczeniu duchownych przybyłych na uroczystości w Rydze

W dniach 6–7 stycznia br. w Rydze gościł bp Bernard Fellay. Przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X przyjechał na Łotwę, aby poświęcić nową kaplicę i dom pw. św. Bertolda – drugiego biskupa Inflant, męczennika.

W uroczystość Objawienia Pańskiego bp Fellay dokonał poświęcenia kaplicy, która do momentu wybudowania dwukondygnacyjnego kościoła będzie służyć obu obrządkom – łacińskiemu i bizantyjskiemu, a następnie całego domu św. Bertolda, który w przyszłości zostanie podniesiony do rangi przeoratu. Później ks. biskup odprawił uroczystą Mszę św. Po jej zakończeniu uczestnicy – duchowieństwo i wierni świeccy – wzięli udział w przyjęciu w jednej z sal nowego budynku. W kolejnym dniu duchowni Bractwa Świętego Jana Poprzednika Pańskiego odprawili Boską Liturgię, do której bp Fellay asystował i udzielił swego błogosławieństwa.

ks. Łukasz Weber i o. Walery Svilsts
ks. Łukasz Weber i o. Walery Svilsts.

Wśród duchowieństwa przybyłego na te uroczystości byli: o. Jan Maria, przełożony Bractwa Przemienienia Pańskiego z Merigny; ks. Łukasz Weber, ekonom szwajcarskiego dystryktu FSSPX (bez jego wieloletniego wsparcia nie byłaby możliwa realizacja tego projektu); ks. Edmund Naujokaitis, przeor z Gdyni, który reprezentował ks. Karola Stehlina – przełożonego Domu Autonomicznego FSSPX w Europie Środkowej i Wschodniej; ks. Raivo Kokis z przeoratu w Gdyni; ks. Jan (Shane) Pezutti, przeor kowieński; o. Walery Svilsts, przełożony miejscowego, niedawno erygowanego Bractwa Świętego Jana Poprzednika Pańskiego dla obrządku wschodniego, oraz kilku innych duchownych obu obrządków z Francji, Litwy i Łotwy; obecne były również tradycyjne siostry studytki z Rygi (informacja własna).

Zobacz też: Fideliter: FSSPX i łotewscy grekokatolicy

Skip to content