Przejdź do treści

Niemcy: Uroczystości obłóczyn, tonsury i święceń niższych w seminarium FSSPX w Zaitzkofen

Bp Bernard Fellay udziela święceń niższych klerykom seminarium FSSPX w Zaitzkofen
Bp Bernard Fellay udziela święceń niższych klerykom seminarium FSSPX w Zaitzkofen

1 i 2 lutego br. w seminarium Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w Zaitzkofen w Bawarii miały miejsce uroczystości związane z przyjęciem przez kleryków stroju duchownego, tonsury oraz czterech święceń niższych: ostiariatu, lektoratu, egzorcystatu i akolitatu. Wspomnianych obrzędów w kościele seminarium Najświętszego Serca Jezusowego dokonał bp Bernard Fellay, przełożony generalny FSSPX.

1 lutego bp Fellay udzielał święceń niższych; wśród kleryków, którzy przyjęli ostiariat i lektorat, znaleźli się pochodzący z Warszawy kl. Tomasz Fidos oraz kl. Tomasz Balsys z Wyłkowyszek na Litwie. Podczas tych celebracji jako subdiakon posługiwał dk. Szymon Bańka.

2 lutego, w święto Oczyszczenia N.M.Panny, bp Fellay udzielał  stroju duchownego i tonsury; wśród przyjmujących byli kolejni Polacy pragnący w przyszłości pełnić posługę kapłańską – seminarzyści Bartosz i Jakub. Pierwszy, pochodzący z Torunia, został obłóczony; drugi, lublińczanin, otrzymał tonsurę i został włączony do stanu duchownego. Wśród nowo tonsurowanych był również pochodzący z Rosji kl. Wiktor. Podczas tych uroczystości liturgiczną posługę diakona pełnił dk. Hubert Kuszpa, a posługę diakona asystującego biskupowi – ks. Łukasz Weber, który w sierpniu br. obejmie urząd przełożonego nowego dystryktu FSSPX obejmującego m.in. naszą ojczyznę.

Po zakończonych celebracjach ks. Weber spotkał się najpierw z polskimi diakonami, a następnie z pozostałymi  klerykami i seminarzystami pochodzącymi z Polski i krajów Europy Wschodniej. Wśród duchowieństwa przybyłego na uroczystości do Zaitzkofen był m.in. ks. Konstantyn Najmowicz FSSPX, któremu towarzyszył br. Robert z warszawskiego przeoratu (informacja własna).

Skip to content