Przejdź do treści

Polska: Poznańscy wierni FSSPX pielgrzymowali do Kalisza, Soboty i Szamotuł

Kaliski cudowny obraz Świętej Rodziny
Kaliski cudowny obraz Świętej Rodziny

W sobotę 17 maja br., gdy liturgia Kościoła wspomina św. Paschalisa Baylona – drugiego, obok św. Józefa, patrona Kalisza – wierni skupieni wokół poznańskiej kaplicy Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X udali się z pielgrzymką do tego miasta; towarzyszył im ich duszpasterz ks. Jan Jenkins FSSPX. Pielgrzymi nawiedzili kilka spośród historycznych kaliskich świątyń, wśród nich przede wszystkim bazylikę kolegiacką-sankturarium św. Józefa, gdzie modlili się przed cudownym obrazem Świętej Rodziny.

24 maja Poznań odwiedził ks. Łukasz Weber, który w sierpniu tego roku oficjalnie przejmie dotychczasowe obowiązki ks. Karola Stehlina i stanie na czele nowo utworzonego środkowoeuropejskiego dystryktu FSSPX. Podczas swego pobytu w stolicy Wielkopolski ks. Weber odprawił Mszę św. i nabożeństwo majowe oraz spotkał się na obiedzie z ks. Jenkinsem i przedstawicielami wiernych; omówiono wówczas perspektywy dalszego rozwoju apostolatu Bractwa św. Piusa X w Poznaniu.

Pielgrzymi w drodze do Soboty
Pielgrzymi w drodze do Soboty

31 maja, w święto Maryi Królowej, ks. Sergiusz Orzeszko poprowadził kilkuosobową grupę wiernych w pielgrzymce do kościoła parafialnego pw. Narodzenia N.M.P. w podpoznańskiej Sobocie (jest to miejscowość oddalona o ok. 20 km od kaplicy św. Józefa) – w tym niewielkim sanktuarium maryjnym znajduje się XVIII-wieczny słynący łaskami obraz Matki Bożej; każdej soboty można tam spotkać modlących się pielgrzymów (i tym razem wierni FSSPX nie byli jedyną grupą pątniczą). Pielgrzymkę poprzedziła Msza św. i wspólne śniadanie w salce przy kaplicy św. Józefa.

14 czerwca grupa wiernych wraz z ks. Jenkinsem udała się do Szamotuł, gdzie zwiedziła XV-wieczną kolegiatę Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa oraz modliła się przed cudownym obrazem Matki Bożej (jest to przywieziona z Rusi ikona M.B. Kazańskiej) – przed ołtarz Jej poświęcony król Jan Kazimierz, w podzięce za otrzymane łaski, ufundował wieczną lampę, która pozostaje tam do dziś. O historii tej świątyni opowiadał zgromadzonym miejscowy proboszcz oraz mieszkający w Szamotułach p. Sławomir Hazak.

Uczestnicy pikniku w Obrzycku
Uczestnicy pikniku w Obrzycku

Po wizycie w Szamotułach zgromadzeni udali się na piknik do Obrzycka, gdzie odbyło się wspólny posiłek przy ognisku, mecze piłki nożnej i siatkowej oraz konkurs strzelniczy (strzelano z łuku i broni pneumatycznej). W tym wydarzeniu wzięła udział także kilkunastoosobowa grupa uczniów z opiekunami z prowadzonej przez Bractwo św. Piusa X warszawskiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny, którzy tworzą chór Filii Cantantes; towarzyszył im ks. Dawid Wierzycki FSSPX.

20140615_115720
Chórzyści przed kaplicą św. Józefa

Chórzyści przebywali w Grodzie Przemysła od piątku do niedzieli; w tym czasie, oprócz uczestnictwa w pikniku, zwiedzili miasto i okolice: barokowy kościół farny, katedrę, Muzeum Instrumentów Muzycznych oraz zamek Działyńskich w Kórniku. Chór zapewnił także muzyczną oprawę niedzielnej Mszy św. sprawowanej w kaplicy św. Józefa; po Mszy odbył się koncert przed kaplicą, a ks. Wierzycki opowiedział o działalności szkoły.

Skip to content