Przejdź do treści

Szwajcaria: Święcenia wyższe w seminarium FSSPX w Ecône

Bp Alfons de Galarreta udziela święceń kapłańskich
Bp Alfons de Galarreta
udziela święceń kapłańskich

27 czerwca br., w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa, w seminarium Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w Ecône miały miejsce uroczystości, podczas których bp Alfons de Galarreta udzielił święceń wyższych klerykom FSSPX oraz benedyktynom z klasztoru Matki Bożej w Bellaigue i kapucynom z Morgon – wszyscy nowo wyświęceni pochodzą ze Szwajcarii lub Francji. Spośród 10 subdiakonów, którzy przyjęli święcenia diakonatu, siedmiu należy do Bractwa, dwóch jest benedyktynami, a jeden kapucynem; wśród dziewięciu nowo wyświęconych kapłanów ośmiu to księża FSSPX, a jeden to benedyktyn.

W uroczystościach wziął udział przełożony generalny FSSPX bp Bernard Fellay, bp Bernard Tissier de Mallerais, 134 kapłanów, bracia i siostry z tradycyjnych wspólnot zakonnych oraz liczni wierni, wśród których byli Polacy – ministranci z Archikonfraterni Św. Szczepana posługujący w kaplicach w Poznaniu i Wrocławiu, którzy do Ecône przyjechali wraz ze swoim duszpasterzem ks. Janem Jenkinsem. Przed uroczystościami przybysze z Polski zostali bardzo życzliwie przyjęci przez bp Tissier de Mallerais’go, który pokazał im przechowywane w seminarium św. Piusa X pamiątki po abp. Lefebvrze: jego zapiski, książki, francuski order Legii Honorowej wraz z patentem, pierścień podarowany przez papieża Jana XXIII na rozpoczęcie II Soboru Watykańskiego itp.

Galeria fotografii

W oficjalnym serwisie internetowym francuskiego dystryktu FSSPX można zobaczyć obszerną galerię zdjęć z uroczystości: cz. 1 (procesja na wejście i początek ceremonii), cz. 2 (święcenia diakonatu), cz. 3 (nałożenie rąk i święcenia kapłańskie), cz. 4 (Msza koncelebrowana z biskupem), cz. 5 (nowo wyświęceni kapłani udzielają błogosławieństwa).

W tym roku w seminariach Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X na półkuli północnej zostało wyświęconych 20 kapłanów inkardynowanych do FSSPX; tym samym ich liczba wzrosła do niemal 600.

Skip to content