Przejdź do treści

Szwajcaria: Pielgrzymka kapłanów i braci FSSPX do Rzymu

Kapłani i bracia ze szwajcarskiego dystryktu FSSPX przed rzymską Bazyliką Świętego Pawła za Murami
Kapłani i bracia ze szwajcarskiego dystryktu FSSPX przed Bazyliką Świętego Pawła za Murami

W dniach od 1 do 3 września br. członkowie Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X posługujący na terenie szwajcarskiego dystryktu FSSPX, pragnąc uczcić setną rocznicę narodzin dla Nieba swego patrona, wzięli udział w pielgrzymce do Rzymu. Inicjatorem wydarzenia był przełożony dystryktu ks. Henryk Wuilloud, a honorowym gościem ks. Mikołaj Pfluger – pierwszy asystent przełożonego generalnego FSSPX.

Jeden z kapłanów uczestniczących w tym wydarzeniu opisał je następująco:

To „rzymskie triduum” spędzone w kręgu członków Bractwa św. Piusa X nie zostało pomyślane jedynie jako okazja do godnego i niezwyczajnego uczczenia patrona, którego dał nam abp Marceli Lefebvre (3 września liturgia wspomina św. Piusa X), ale także do pielęgnowania braterskich więzi i zwarcia szeregów naszej rodziny.

Od czasów II Soboru Watykańskiego Kościół jest wstrząsany kryzysem i jest nieuniknione, że wszyscy przez to w jakiś sposób cierpimy. Musimy jednak pamiętać, że mimo napotykanych problemów wciąż pozostajemy wierni świętemu Kościołowi rzymskiemu i katolickiemu, że jesteśmy katolikami!

„Jesteśmy w pełnej jedności ze świętym Kościołem rzymskim i katolickim. Chcemy pozostać w pełnej jedności ze świętym Kościołem rzymskim i katolickim. (…) A Watykan jest niczym innym niż mieszkaniem Następcy Apostołów, nie powstał w żadnym innym celu. Święty Kościół rzymski jest Matką i Mistrzynią Prawdy – Mater et Magistra omnium Ecclesiarum, Magistra Veritatis” (fragment kazania abp. M. Lefebvre’a wygłoszonego podczas uroczystości święceń kapłańskich 29 czerwca 1977 r.).

Triduum szwajcarskiego dystryktu Bractwa miało trzy ważne momenty. Pierwszym była pielgrzymka do siedmiu bazylik: Matki Boskiej Większej, Świętego Wawrzyńca za Murami, Świętego Krzyża Jerozolimskiego, Świętego Jana na Lateranie, Świętego Sebastiana, Świętego Pawła za Murami i Świętego Piotra. Intencją pielgrzymki była jedność doktrynalna i jedność w miłości oraz modlitwa za naszych przełożonych, naszą rodzinę zakonną posługującą w różnych dystryktach, za jej kapłanów, braci i siostry, za braci, którzy pozostali w Szwajcarii, za siostry zakonne, które towarzyszyły nam w swych sercach. Nasze kaplice, nasze szkoły i wszystkie nasze dzieła zabraliśmy tam ze sobą.

Drugim wydarzeniem był odczyt prof. Roberta de Mattei, wykładowcy historii najnowszej i historii Kościoła na Uniwersytecie Europejskim w Rzymie, który jest autorem m.in. wydanej w 2013 r. książki pt. Sobór Watykański II. Historia dotąd nieopowiedziana (wyd. polskie: Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683). Prof. de Mattei przedstawił słuchającym go kapłanom bardzo interesującą analizę istniejącego od czasów soboru trendu, którego celem nie jest jedynie dechrystianizacja świata, ale także – co jest równie złe – deromanizacja chrześcijaństwa.

Trzecim wydarzeniem była uroczysta Msza św. celebrowana przez pierwszego asystenta przełożonego generalnego FSSPX w kościele w Rzymie. Podczas kazania ks. Pfluger pogratulował dystryktowi szwajcarskiemu organizacji pielgrzymki i podkreślił potrzebę podążania śladami naszego świętego patrona, który słusznie potępił modernizm dziś wciąż niszczący instytucje Kościoła.

Skip to content