Przejdź do treści

Francja: Profesja s. Marii Julianny (galeria fotograficzna)

s. Maria Julianna
Siostra Maria Julianna z s. Marią Augustyną, przełożoną generalną sióstr FSPX

26 września br., po trzyletnim pobycie w nowicjacie sióstr Bractwa Świętego Piusa X w klasztorze pw. św. Marcjala z Limoges we francuskim Ruffec, profesję zakonną złożyła tam Magdalena Kozioł z Tuchowa. Na uroczystość przybyło kilkadziesiąt sióstr z różnych zakonów, nad którymi opiekę duchową sprawują kapłani FSSPX; przyjechali także krewni i znajomi z Polski. Podczas uroczystej Mszy świętej, której towarzyszył przepiękny śpiew sióstr, s. Julianna przyjęła czarny welon, krzyż i pierścień – symbol zaślubin z Chrystusem.

Skip to content