Przejdź do treści

Nowenna przed pielgrzymką FSSPX do Lourdes

  • Apostolat
Francuski obrazek z przedstawieniem św. papieża Piusa X i modlitwą do Niepokalanego Poczęcia (pod tekstem modlitwy znajduje się dopisek informujący, że każdy, kto ją odmawia, każdego dnia może wyjednać 300 dni odpustu dla dusz w czyśćcu cierpiących).
Francuski obrazek z przedstawieniem papieża
św. Piusa X, tekstem modlitwy do Niepokalanego Poczęcia i informacją, że kto ją odmawia
może każdego dnia wyjednać 300 dni odpustu
dla dusz w czyśćcu cierpiących.

Jak już informowaliśmy, w dniach 25–27 października br. członkowie Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X oraz wierni korzystający z ich opieki duszpasterskiej będą pielgrzymować do sanktuarium Matki Bożej w Lourdes we Francji.

Pielgrzymka odbędzie się w ramach programu obchodów stulecia narodzin dla nieba papieża św. Piusa X i zostanie poprzedzona nowenną, do której można się przyłączyć odmawiając codziennie, od jutra do przyszłego piątku, modlitwę do Niepokalanego Poczęcia ułożoną przez świętego patrona Bractwa:

Najświętsza Dziewico, którą Pan sobie upodobał i uczynił swoją Matką, Dziewico niepokalana na ciele i duszy, w wierze i miłości, prosimy Cię, wejrzyj litościwie na nas utrapionych, błagających Twej potężnej opieki. Wąż piekielny, już u zarania dziejów przeklęty, nie ustaje, by zwalczać i kusić biednych synów Ewy. O Matko nasza, Królowo i Orędowniczko, Ty, która w chwili swego poczęcia starłaś głowę nieprzyjaciela, wysłuchaj naszych modlitw! Błagamy Cię, przyjmij je do swego serca i zanieś przed Tron Boga, abyśmy nigdy nie wpadli w sidła na nas zastawione, ale dotarli wszyscy do bramy zbawienia i aby pośród tak wielu niebezpieczeństw Kościół i lud chrześcijański znów mógł zaśpiewać hymn wyzwolenia, zwycięstwa i pokoju. Amen.[1. Tłumaczenie własne redakcji do prywatnego użytku wiernych (w żadnym z polskich modlitewników nie znaleziono przekładu tej modlitwy autoryzowanego przez władzę duchowną).]

Modlitwę należy zakończyć następującymi wezwaniami:

Chrystusie Królu, Książę Pokoju, Władco narodów, przyjdź królestwo Twoje przez miłosierne i Niepokalane Serce Maryi. Święty Józefie, módl się za nami! Święty Piusie X, módl się za nami!

Skip to content