Przejdź do treści

Belgia: Bp Fellay poświęcił żłóbek w hallu Parlamentu Europejskiego

Bp Fellay święci żłóbek bożonarodzeniowy w Parlamencie Europejskim
Bp Fellay święci żłóbek bożonarodzeniowy
w Parlamencie Europejskim

Dziewiątego grudnia br. bp Bernard Fellay, przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, odwiedził siedzibę Parlamentu Europejskiego w Brukseli i poświęcił stojący w hallu budynku bożonarodzeniowy żłóbek; bp. Fellayowi towarzyszył ks. Teodoryk Legrand – przełożony dystryktu Belgii i Holandii FSSPX.

Wizyta odbyła się na zaproszenie włoskiego eurodeputowanego Mariusza Borghezio i Alana Escady – przewodniczącego katolickiego tradycjonalistycznego stowarzyszenia Civitas, którego członkowie organizowali w Paryżu w 2012 r. manifestacje przeciwko bluźnierczym spektaklom teatralnym oraz prawu legalizującemu tzw. małżeństwa jednopłciowe.

Podczas skromnej uroczystości, która zgromadziła kilkoro eurodeputowanych z Anglii, Francji, Grecji, Portugalii i Włoch oraz ich asystentów, bp Fellay powiedział m.in.:

„Oto, gdzie wszystko się zaczęło – w żłóbku. Jest zatem naturalne, by przywódcy Europy oddawali hołd Bogu, który przychodzi do ludzi, aby ich zbawić – On, który jest Królem Królów. Przypomnijmy słowa kard. Pie: «Jeśli nie nadszedł czas, aby Jezus Chrystus panował, to nie nadszedł również czas na to, by rządy trwały» (…) Przez błogosławieństwo tego żłóbka Kościół chce złączyć to miejsce z łaską Bożą”.

Głos zabrał również Alan Escada, który wspominając setną rocznicę śmierci papieża św. Piusa X przypomniał jego słowa zawarte w encyklice Notre charge apostolique: „Cywilizacji nie trzeba powtórnie odkrywać, nie trzeba budować nowego społeczeństwa na obłokach. To zostało już dokonane. Jest nim chrześcijańska cywilizacja i katolickie społeczeństwo. Należy je tylko ustanawiać i bezustannie przywracać, w oparciu o naturalne i boskie podwaliny, przeciwko wciąż odradzającym się atakom niezdrowych utopii, buntów i bezbożności: omnia instaurare in Christo”.

Czytaj również: J.E bp B. Fellay pobłogosławił szopkę w Parlamencie Europ.

Aktualizacja 30.11.2017: Poprawiono imię Mariusza Borghezio.

Skip to content