Przejdź do treści

Nowy rok akademicki w seminariach FSSPX na półkuli południowej

Uczestnicy kursu humanistycznego w seminarium FSSPX w La Reja w Argentynie
Uczestnicy kursu humanistycznego w seminarium FSSPX w La Reja w Argentynie

W seminariach duchownych Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X leżących na półkuli południowej rozpoczął się nowy rok akademicki 2015/2016.

W Argentynie, w seminarium Matki Bożej Współodkupicielki w La Reja, przedseminaryjny kurs humanistyczny rozpoczęło 13 młodych mężczyzn: ośmiu Argentyńczyków, czterech Brazylijczyków i Paragwajczyk. Kolejnych dziewięciu kandydatów do kapłaństwa rozpoczęło formację seminaryjną na kursie duchowości (pierwszy rok formacji seminaryjnej); pięciu z nich pochodzi z Argentyny, dwóch z Brazylii, jeden z Chile i jeden z Gwatemali. W La Reja znajduje się także nowicjat braci FSSPX – w tym roku wstąpiło do niego trzech postulantów.

W Australii, w seminarium Świętego Krzyża w Goulburn, kurs humanistyczny rozpoczęło czterech przedseminarzystów: Australijczyk, Hindus, Koreańczyk i Nowozelandczyk; formację na kursie duchowości rozpoczęło ośmiu seminarzystów, wśród których jest dwóch Australijczyków, dwóch Filipińczyków, Amerykanin, Hindus, Kenijczyk i Ugandyjczyk. Do tamtejszego nowicjatu braci FSSPX wstąpił jeden postulant.

Obecnie we wszystkich seminariach Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X studiuje oraz odbiera formację 203 seminarzystów oraz 40 przedseminarzystów, zaś w nowicjatach braci FSSPX formację odbiera sześciu nowicjuszy i 18 postulantów.

Skip to content