Przejdź do treści

Filipiny: Spotkanie kapłanów FSSPX posługujących w Azji

Spotkanie kapłanów FSSPX w Manili na Filipinach
Księża FSSPX uczestniczący w spotkaniu w Manili

W dniach od 23 do 28 lutego br. w przeoracie Matki Bożej Zwycięskiej w Manili na Filipinach miało miejsce spotkanie księży Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X posługujących w Azji. Spotkaniu, które było poświęcone modlitwie, studium oraz refleksji dotyczącej dalszej posługi Bractwa na tym kontynencie, przewodniczył ks. Karol Stehlin, przełożony dystryktu azjatyckiego FSSPX, a pierwszego dnia jego gościem był ks. Mikołaj Pfluger, pierwszy asystent przełożonego generalnego Bractwa.

Już po tym wydarzeniu, w liście do jego uczestników ks. Stehlin napisał:

Najmilsi!

Jeszcze raz dziękuję Wam za to wspaniałe spotkanie, które odbyło się w Manili, za Wasz liczny udział, zapał do pracy nad wzrostem chwały Boga, czci N.M.Panny oraz za Waszą troskę o zbawienie dusz. Wszyscy jesteśmy przekonani o decydującej roli Matki Bożej w czasach ostatecznych, w których żyjemy, i to Jej chcemy powierzyć nasze kapłańskie życie, nasze wspólnoty i cały nasz apostolat.

Ten list (i kolejne) dookreśli zagadnienia praktyczne z dziedziny apostolatu i duszpasterstwa, które zostały poruszone podczas naszego spotkania, takie jak: Rycerstwo Niepokalanej w Azji, program szkoleniowy „Apostołowie Fatimy”, działalność na rzecz wzbudzania i podtrzymywania powołań (zjazd Młodego Legionu Maryi, obozy katechizmowe), instrukcję odnośnie do prowadzenia rekolekcji montfortiańskich oraz inne ważne kwestie.

Przełożony azjatyckiego dystryktu FSSPX poinformował o swoim głębokim pragnieniu, aby dzieła apostolskie zostały przeniknięte duchem pobożności maryjnej przez promowanie kolbiańskiej Milicji Niepokalanej; uczestnictwo w niej wszystkich tamtejszych wiernych związanych z Bractwem ma być jednym z celów apostolatu. Kolejnym celem jest ścisła współpraca z innymi stowarzyszeniami pobożnymi (Legionem Maryi, Apostołami Maryi, Rycerzami Matki Bożej, Dziećmi Maryi, Archikonfraternią Świętego Szczepana itd.), tak aby wspólnie realizowały one cele Milicji Niepokalanej bez szkody dla realizacji celów własnych. Kolejnym celem jest przygotowanie wiernych do obchodów setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie.

Znaczącą część spotkania poświęcono studiom. Poszczególni, najlepiej przygotowani kapłani wygłosili referaty dotyczące następujących tematów:

 • Rola Matki Bożej w czasach ostatecznych,
 • Podstawy dogmatu o Bożym Macierzyństwie,
 • Niepokalane Poczęcie – Konstytucja Apostolska Ineffabilis Deus,
 • Teologia Wniebowzięcia i Królowania N.M.Panny,
 • Uświęcenie kapłanów przez Niepokalaną,
 • Teologia różańca (szczególnie w encyklikach papieża Leona XIII),
 • Maryja – Pośredniczka i Współodkupicielka,
 • Relacja Duch Święty – Maryja (wg św. Ludwika, św. Maksymiliana Kolbego itd.),
 • Niepokalane Serce Maryi a duchowość fatimska,
 • Apostolat – zasady spowiadania wiernych, skuteczne nauczanie oraz katechizacja dzieci i dorosłych; przygotowanie kapłanów do głoszenia rekolekcji, kierownictwo duchowe wiernych,
 • Zniszczenie mariologii i pobożności maryjnej po II Soborze Watykańskim,
 • Odpowiedź N.M.Panny na kryzys w Kościele (Fatima, La Salette, Quito itd.),
 • Ekspansja komunizmu na świecie,
 • Milicja Niepokalanej (duchowość, podstawy teologiczne, owoce),
 • Ruchy maryjne w [środowiskach] Tradycji,
 • Doskonałe i całkowite poświęcenie i oddanie się Najświętszej Dziewicy (św. Ludwik Montfort, św. Maksymilian, Niepokalane Serce N.M.Panny),
 • Jak głosić rekolekcje montfortiańskie?,
 • Szkoły,
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.

Galerię zdjęć z tego spotkania można zobaczyć na stronie internetowej azjatyckiego dystryktu FSSPX.

Skip to content