Przejdź do treści

Kraków: Uroczyste otwarcie przeoratu

Błogosławieństw przeoratu
Błogosławieństwa nowego przeoratu dokonał x. Łukasz Weber FSSPX

Ponad 70 osób – wśród nich wiele przyjezdnych – zebrało się przed południem w sobotę 10 października br. w Krakowie, by wziąć udział w uroczystym otwarciu nowego przeoratu. Budynek pobłogosławił przełożony Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w Polsce, x. Łukasz Weber, który następnie odprawił Mszę św.

„Dlaczego Bractwo przyjechało do Krakowa?” – tym retorycznym pytaniem x. Weber rozpoczął przemówienie, skierowane do wiernych jeszcze przed Mszą. „Ponieważ – kontynuował – po kilkunastu wiekach kraje europejskie stały się, niestety, ponownie terenami misyjnymi”. Mówca przywołał postać św. Stanisława biskupa, duchowego patrona przeoratu; przypomniał, że poniósł on męczeńską śmierć z rąk siepaczy królewskich za wierność prawu Bożemu, którą przedkładał nad podporządkowanie się prawu ludzkiemu. Podobną mu postacią, choć o tysiąc lat wcześniejszą, był św. Jan Chrzciciel, uwięziony z rozkazu króla, a następnie ścięty, za swój stanowczy sprzeciw wobec pogwałcenia Boskiej nauki o nierozerwalności małżeństwa. X. Weber nawiązał tu do trwającego obecnie w Rzymie synodu, przypominając, że prawdziwa – to znaczy katolicka – moralność może być oparta tylko na prawdziwej, to znaczy katolickiej wierze. Do wierności tej wierze Przełożony Bractwa w Polsce wezwał wszystkich zgromadzonych.

Po Mszy św., uświetnionej polifonią kaplicznego chóru, wierni przeszli do refektarza, gdzie czekał już na nich poczęstunek, m.in. doskonały bigos i gołąbki oraz ciasta przygotowane przez p. Szydłowską. W miłej atmosferze upłynęły dwie godziny; ostatnim punktem uroczystości było wspólne nabożeństwo różańcowe, odprawione przez x. Webera.

Nowy przeorat mieści się przy ul. Zdunów 24 w krakowskiej dzielnicy Łagiewniki. Budynek został zakupiony ponad rok temu i od kilku miesięcy służył jako baza wypadowa dla kapłanów opiekujących się kaplicami na południu Polski, jednak do tej pory trwały w nim prace adaptacyjne. W przeoracie zamieszka na stałe dwóch kapłanów: x. Łukasz Szydłowski (przeor), odpowiedzialny za kaplice w Krakowie, Chorzowie i Wrocławiu, oraz x. Krzysztof Gołębiewski, który duszpasterską pieczą otacza kaplice w Tuchowie, Rzeszowie i Lubatowej; trzecim rezydentem będzie br. Wojciech, poprzednio mieszkający w Bajerzu i Gdyni.

W przeoracie mieści się kaplica domowa, w której są odprawiane w tygodniu Msze św. o godz. 6.30; dotychczasowa kaplica przy ul. Joselewicza będzie nadal pełniła swoją funkcję.

Skip to content