Przejdź do treści

Indie: Prośba o pomoc dla powodzian

Zniszczenia spowodowane w tym roku przez monsunowe deszcze w samej tylko prowincji Tamil Nadu są nieoficjalnie szacowane na 7,5 mld dolarów.
Zniszczenia spowodowane w tym roku przez monsunowe deszcze w samej tylko prowincji Tamil Nadu są nieoficjalnie szacowane na 7,5 mld dolarów.

Drodzy Wierni!
Po spowodowanych przez ulewne deszcze – padały one nieprzerwanie przez 10 dni – powodziach, które dotknęły Madras i okolice, zamieszkałe przez 6 milionów ludzi, warunki bytowe stają się coraz trudniejsze i bardziej szkodliwe dla zdrowia. Jedna z naszych wiernych, Marylin Venkatesh, napisała, że ludzie są przerażeni: utrzymująca się woda i niewywiezione śmieci zaczynają powodować epidemie. Miasto jest sparaliżowane, lotnisko pozostaje zamknięte, narastają problemy z dostawami.
Ta trudna sytuacja dotyka także wiernych z naszej kaplicy pw. św. Antoniego z Padwy; proszą oni o Wasze modlitwy i wsparcie duchowe. Ponieważ wielu z nich żyje w biedzie, trudno im będzie naprawić szkody, jakie powódź wyrządziła w ich domach.
Jeśli chcielibyście im pomóc i przekazać jakąś sumę,

  • możecie to zrobić przez tę stronę; proszę następnie o kontakt na adres district@sspxasia.com, żebyśmy wiedzieli, że przekaz pieniężny jest dla ofiar powodzi („Chennai Flood Victims”)
  • można też wysłać czek do Generalnego Domu FSSPX (Schloss Schwandegg, CH-6313 Menzingen), lub do Centrali Dystryktu Azji: Priory Saint Pius X, 286 Upper Thomson Road, Singapore 574402.

Z wyrazami podziękowania w imieniu wiernych z Madrasu, szczególnie za Wasze gorliwe modlitwy.

6 grudnia 2015

ks. Karol Stehlin, przełożony Dystryktu Azji

Zobacz też: Sytuację w rejonie Madrasu przedstawiają zdjęcia w serwisie dziennika „The Hindu”.

W niedzielę 20 grudnia we wszystkich kościołach i kaplicach FSSPX w Polsce ofiara z kolekty zostanie przeznaczona na pomoc dla powodzian w Madrasie.

Wsparcie pieniężne można również przekazać przez PayPal (zob. szczegóły), przelewem na konta FSSPX w Polsce lub na konto w Niemczech:
Pater Karl Stehlin, FSSPX ASIA, D-79365 Rheinhausen
Volksbank Lahr
IBAN DE23682900000066024806
BIC GENODE 61LAH
z dopiskiem: „Dla powodzian w Indiach”

Tagi:
Skip to content