Przejdź do treści

Kraków: Cykl wykładów z teologii moralnej

Pierwszy z cyklu wykładów z teologii moralnej zgromadził pełną salę.
Pierwszy z cyklu wykładów z teologii moralnej zgromadził pełną salę.
We wtorek 15 marca x. Łukasz Szydłowski wygłosił w Krakowie pierwszy z cyklu wykładów nazwanego Teologia moralna w XXI wieku. Inauguracyjna prelekcja nosiła tytuł Co katolik może… przed ślubem? i dotyczyła zagadnień etyki narzeczeńskiej. Przybyło na nią ok. 50–60 osób, głównie studentów.

Ks. Szydłowski oparł plan wykładu na św. Tomaszu, nie powinno więc dziwić, że miał on logiczny i przejrzysty układ, podany przez prelegenta na wstępie: z istnienia 1º przyrodzonego prawa moralnego wynika 2º obowiązek dążenia do cnoty; poruszanego tematu dotyczą 3º dwie cnoty: miłość i czystość; po ich przedstawieniu zostały omówione 4º możliwe nadużycia. Wykład trwał godzinę; drugą godzinę zajęły odpowiedzi na pytania z sali. Co warte podkreślenia, publiczność w przeważającej mierze składała się z katolików, o czym świadczyły zadawane pytania.

Kolejne dwa wykłady zostały zapowiedziane na kwiecień i maj; będą one nosić tytuły Co katolik może… po ślubie? (zostaną omówione m.in. zagadnienia „naturalnego planowania rodziny”, antykoncepcji itp.) i Co katolik może… żeby się zrelaksować? (tu prelegent zajmie się m.in. kwestią tytoniu, alkoholu i narkotyków). Ostatnie przed wakacjami spotkanie – w czerwcu – zostanie poświęcone sprawom dogmatycznym, a jego tytuł będzie brzmieć Czy Kościół katolicki ma monopol na prawdę?

Zapowiedzi kolejnych wykładów, a także zdjęcia, propozycje lektur itp. pojawiają się specjalnie założonej w tym celu stronie Facebooka; zachęcamy naszych Czytelników do zaglądania na nią od czasu do czasu, a także do odsłuchania nagrania z pierwszego wykładu – jest ono dostępne na stronie Bractwa.

Skip to content