Przejdź do treści

Warszawa: I Ogólnopolski Zlot Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji (galeria fotograficzna)

Uczestnicy I Ogólnopolskiego Zlotu Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji
Uczestnicy I Ogólnopolskiego Zlotu Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji
W sobotę 21 maja 2016 r. w warszawskim przeoracie Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X odbył się I Ogólnopolski Zlot Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji. W wydarzeniu wzięło udział ponad 150 osób z całej Polski, a do Rycerstwa przyjęto 42 osoby (w tym dwie z USA). Módlmy się za nowych rycerzy, aby gorliwie służyli Niepokalanej!

Spotkanie rozpoczęliśmy od różańca oraz Mszy św., którą odprawił ks. Anzelm Ettelt FSSPX. Tego dnia Niepokalana zadbała o piękną pogodę dla swoich rycerzy, więc po Mszy uczestnicy udali się przed kościół, gdzie czekały na nich stoiska z materiałami dotyczącymi MI. W tym czasie można było zapisać się do Rycerstwa, kupić książki wydawnictwa Te Deum (które na ten dzień przygotowało specjalną zniżkę dla rycerzy), porozmawiać oraz posilić się. Ze względu na przypadające w tym czasie suche dni poczęstunek był bezmięsny, ale rycerze przynieśli ze sobą różne potrawy, które umieszczono na przygotowanych w tym celu stołach. Serdecznie dziękujemy osobom, które zaangażowały się w przygotowanie poczęstunku.

Tego dnia miała również miejsce premiera najnowszego numeru „Triumfu Niepokalanej”, który od tej pory będzie się ukazywał jako samodzielna publikacja (a nie, jak dotąd, jako dodatek do dwumiesięcznika „Zawsze Wierni”) i służył jako narzędzie apostolatu. Rycerze będą rozpowszechniać gazetkę w swojej okolicy, aby w ten sposób przyciągnąć coraz więcej dusz do Niepokalanej. Osoby, które chciałyby się bardziej zaangażować w rozpowszechnianie „Triumfu Niepokalanej”, mogą zgłaszać się po egzemplarze do przeoratu w Warszawie.

Po przerwie ks. Ettelt wygłosił dwa wykłady na temat Rycerstwa Niepokalanej. Pierwszy z nich omawiał historię MI, które powstało w odpowiedzi na działanie masonerii. Ks. Ettelt mówił o celu MI, którym jest nawrócenie heretyków i schizmatyków, a zwłaszcza masonów, oraz uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej. Drugi wykład dotyczył tematyki maryjnej, ks. Ettelt mówił o istocie oddania się Niepokalanej, nawiązywał do rozważań maryjnych św. bp. Pelczara, podkreślając, że w trudnych chwilach nie wolno się zniechęcać, lecz należy ufać Bogu i Niepokalanej. Prelegent zwrócił też uwagę na ogromną wartość tego typu spotkań – wielu katolików Tradycji nie ma w swoim najbliższym otoczeniu nikogo, kto kierowałby się ideałami MI, dlatego spotkanie w większej grupie może być dla takich osób wielkim wsparciem i wzmocnieniem.

Po wykładach odbyła się uroczysta ceremonia przyjęcia nowych rycerzy do MI. Obecni rycerze również odczytali Akt ofiarowania się Niepokalanej według św. Maksymiliana Kolbe. Wspaniale było usłyszeć, jak ponad 150 osób wspólnie ofiarowuje się Niepokalanej! Podczas zlotu rozdaliśmy bardzo wiele cudownych medalików wraz ze specjalnie na ten dzień przygotowanymi ulotkami. Na zakończenie ceremonii odśpiewaliśmy wszyscy razem hymn Rycerstwa.

Deo et Immaculatae gratias!

Galeria fotografii ze zlotu.

Skip to content