Przejdź do treści

Komunikat przełożonego generalnego Bractwa Świętego Piusa X

Logo FSSPX

Po zakończeniu spotkania wyższych przełożonych Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, które odbyło się w dniach 25–28 czerwca w Szwajcarii, przełożony generalny wydał następujący komunikat:

Cel istnienia Bractwa Świętego Piusa X to przede wszystkim formowanie kapłanów, bez których nie są możliwe odnowa Kościoła i odbudowa społeczeństwa.

1. W wielkim i bolesnym zamieszaniu, które obecnie panuje w Kościele, głoszenie katolickiej nauki wymaga potępienia błędów, które się do niej przedostały i które niestety są promowane przez wielką liczbę pasterzy, w tym przez samego papieża.

2. Bractwo św. Piusa X, w obecnym stanie poważnej konieczności dającym mu prawo i obowiązek udzielania duchowej pomocy wiernym, którzy się doń zwrócą, nie szuka przede wszystkim uznania kanonicznego, do którego ma – jako dzieło katolickie – prawo. Posiada ono tylko jedno pragnienie: wiernie nieść światło dwutysiącletniej Tradycji, wskazujące jedyną drogę, jaką należy podążać w tej epoce ciemności, w której kult człowieka – zarówno w społeczeństwie, jak i Kościele – zastępuje cześć należną Bogu.

3. „Odnowienie wszystkiego w Chrystusie”, o którym mówił św. Pius X nawiązując do słów św. Pawła (Ef 1, 10), nie może się dokonać bez wsparcia papieża, który wyraźnie popiera powrót do świętej Tradycji. Oczekując tego błogosławionego dnia, Bractwo św. Piusa X zamierza podwoić wysiłki w celu ustanowienia i rozpowszechnienia, środkami, które daje Boża Opatrzność, społecznego panowania Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

4. Członkowie Bractwa św. Piusa X modlą się i pokutują w intencji papieża, aby znalazł on siłę do głoszenia wiary i moralności katolickiej w ich integralności. W ten sposób przyśpieszy on triumf Niepokalanego Serca N.M.Panny, którego gorąco pożądamy, zbliżając się do setnej rocznicy Jej objawień w Fatimie.

bp Bernard Fellay, przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X
Ecône, 29 czerwca 2016 r.
w święto śś. Apostołów Piotra i Pawła

Skip to content